Nytt samverkansavtal om Baltic Sea Science Center på Skansen

Baltic Sea Science Center på Skansen har som mål att skapa ett pedagogiskt centrum i världsklass och att ge besökarna en inblick i Östersjöns liv under ytan. Med akvarier, utställningar och bokningsbara laboratorier är centret en arena som möjliggör möten med skolelever, lärare, journalister och andra grupper. Nu förnyas samverkansavtalet för perioden 2022-24.

 

Genom Baltic Sea Science Center (BSSC) kan allmänheten få insikt i vilka problem som Östersjön står inför och vad vi kan göra åt dem. Utställningarna kan också fånga upp det stora intresse för miljö- och klimatfrågor som finns hos barn och unga, och inspirera till studier vid universitetets marina utbildningar.

Samverkan kring verksamheten på Baltic Sea Science Center har pågått sedan våren 2019 och nu förnyas avtalet mellan Stockholms universitet, BSSC och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Genom avtalet åtar sig Stockholms universitet, tillsammans med SLU, att fortsätta bidra med sitt vetenskapliga stöd till verksamheten på Baltic Sea Science Center.

En fantastisk möjlighet att synliggöra havsforskning

Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet, lyfter fram att Stockholms universitet genom BSSC kan nå ut brett till både skolelever och allmänhet.

Skansens Baltic Sea Science Center ger en fantastisk möjlighet att synliggöra universitetets havsforskning!

Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

Vid Baltic Sea Science Center finns akvarier, utställningar, lektionssalar och laboratorium, med stora möjligheter att hålla öppna föreläsningar, göra tillfälliga utställningar och nå ungdomar och lärare på skolbesök. Laboratoriet som de förbokade klasserna har tillgång till har en inspirerande utsikt över havet.

Under åren 2022-24 är målsättningen att fortsätta utvecklingen av verksamheten och Östersjöcentrums ambition är att nå ännu fler av institutionernas forskare så att hela universitetets bredd kan synliggöras i olika evenemang.

Vi ser fram emot att läget med pandemin ska lätta, så att vi kan ha ett större fysiskt deltagande – det är en fantastisk mötesplats för att kommunicera om havet, forskning och utbildning!

Tina Elfwing, föreståndare vid Östersjöcentrum och kontaktperson för samarbetet vid Stockholms universitet

Mer om vår samverkan med Baltic Sea Science Center

Östersjöcentrums Tina Elfwing, föreståndare, docent Linda Kumblad och vetenskapskommunikatör Annika Tidlund ingår i Skansens Kunskapsråd.

Läs mer om universitetets samarbete med BSSC