Stockholms universitet

Biologisk mångfald är grunden till allt liv på jorden

FN har utsett den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. På denna sida har vi samlat material kring biologisk mångfald.

Blomma på äng
Foto: Sipra Ukura/Mostphotos
 

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland alla levande organismer och omfattar all den variation inom arter, mellan arter samt livsmiljöer och ekosystem som finns på jorden. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. Fungerande ekosystem ger ökat skydd till skördar, pollinering av växter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat.

 

Hot mot den biologiska mångfalden

Sverige och de flesta andra länderna i världen har enats om att den biologiska mångfalden ska bevaras och att vi ska använda den på ett hållbart sätt, så att den inte förstörs eller tar slut. Trots detta minskar den biologiska mångfalden i allt snabbare takt över hela världen. Djur- och växtlivet hotas av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling och annan förstörelse av livsmiljöer, utfiskning, ohållbar jakt, invasiva arter och klimatförändringar. Enligt forskningen är vår överkonsumtion, särskilt i den rika världen, en av huvudorsakerna till den snabba artförlusten.

 

Biologisk mångfald i havet

Tror du att Östersjön är död? Kustområden i Östersjön är viktiga livsmiljöer för en mängd arter! Här finns klippor med små tofsiga alger, skogar av blåstång, och grunda havsvikar med leriga bottnar och vattenväxter. Många områden är viktiga när exempelvis fiskyngel är små, som barnkammare kan man säga. 

Biologisk mångfald i havet

Hur ser den biologiska mångfalden ut i Östersjön?

Policy briefs och faktablad om biologisk mångfald

 

Firande av Biologiska mångfaldens dag

Sveriges naturföreningar skapar tillsammans en dag full med aktiviteter i hela landet. 

Biolgiska mångfaldens dag: biomfdag.se

Karta med aktiviteter: biomfdag.se

Biologiska mångfaldens dag: Undersök livet i blåstången
 

Bergianska trädgården

bjuder in till firande av dagen genom att du på egen hand får promenera längs Mångfaldsstigen med hjälp av en kartfolder.  

Naturkartan 

Här hittar du vandringsleder, naturreservat, badplatser, motionsspår och massor av andra spännande platser att besöka.

Besök Naturkartan här

 

Biologisk mångfald – experter vid Stockholms universitet

Hur ser utvecklingen av den biologiska mångfalden ut i staden? Varför dör krokodiler och delfiner ut i vissa områden i världen? Varför är det viktigt med betesdjur för bevarandet av arter? Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om biologisk mångfald utifrån många olika aspekter.

 

Övrigt material kring biologisk mångfald

Så bedrivs ett hållbart jordbruk

Brister i lagstiftningen som ska skydda biologisk mångfald

”Det pågår en massutrotning av växter”

Extrem torka hotar skogens biologiska mångfald

Expertis kring biologisk mångfald samlas i ny antologi

”Blommorna i skärgården behöver korna”
 

Filmklipp

Vad gör betesdjuren för den biologiska mångfalden?

Bildning på 1 minut med Sara Cousins, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet.

Östersjöns undervattensdjungler 
Joakim Hansen forskar om mångfalden av arter som hittas i Östersjöns grunda vikar, vilken betydelse dessa undervattensdjungler har för djurlivet och hur vi människor påverkar livet i de grunda vikarna.

Båttrafikens påverkan på Östersjöns undervattensängar
Sofia Wikström förklarar hur trafiken med fritidsbåtar kan påverka växtlighet på havets botten, undervattensängar och annan bottenvegetation. Särskilt känsliga är grunda och naturligt vågskyddade vikar.

Biologisk mångfald på en äng
Hur många arter kan man egentligen hitta på en liten ängsyta? I det här korta klippet får du se några exempel.