Stockholms universitet

Extrem torka hotar skogens biologiska mångfald

FILM OM FORSKNING Hur påverkar extrem torka våra skogar? Vad kan vi ändra i dagens skogsbruk för att skydda de viktiga nyckelbiotoperna? Följ växtekologen Kristoffer Hylander i ett forskningsexperiment för att förstå hur extrem väderlek påverkar skogens biologiska mångfald.

 

 

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Skogen är en av våra viktigaste källor till både råvaror och rekreation. Förutom pappersmassa och byggnadsvirke är dagens skogar även källa till energiomvandling och framställningen av nya hållbara material.

– Jag är nyfiken på spänningen mellan att bruka naturen och att bevara den biologiska mångfalden i skogen, säger biologen och landskapsekologen Kristoffer Hylander.

I ett projekt finansierat av Formas studerar doktoranden Irena Koelemeijer, tillsammans med Kristoffer Hylander, effekterna av extrem torka på kärlväxter, mossor och lavar i nyckelbiotoper i barrskogar i Sverige.

Läs mer om Kristoffer Hylanders forskning

Filmen är del av en serie filmreportage med forskare vid Stockholms universitet som arbetar med frågor kopplade till de globala målen i Agenda 2030.

Se fler filmer