Nytt nummer av Sjörättsbiblioteket

Den digitala tidskriften Sjörättsbiblioteket är knuten till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet genom Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt. I tidskriften analyseras rättsutvecklingen på sjö- och transporträttsområdet.

Printscreens från senaste numret

I Nr 1/2023 av Sjörättsbiblioteket diskuteras bland annat frågor om regleringen av järnvägssäkerheten samt om de nya chatbotarna kommer att ersätta sjörättsjuristerna. Vidare kommenteras Högsta domstolens dom i målet "Flyget till Sotji".

Numret kan laddas ned från institutets hemsida:

www.sjorattsbiblioteket.se/

Om Sjörättsbibliotekets tidskrift 

Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt vid Stockholms universitet distribuerar den digitala tidskriften Sjörättsbiblioteket i vilken den aktuella rättsutvecklingen på sjö- och transporträttsområdet analyseras och kommenteras av akademiker och praktiskt verksamma jurister. Nya och tidigare nummer kan laddas ned kostnadsfritt på institutets hemsida.