Stockholms universitet

Sjömat en viktig resurs för att lösa flera globala utmaningar

Mat från hav, floder och sjöar är fortfarande en underutnyttjad resurs i kampen mot undernäring, hjärt- och kärlsjukdomar och klimatrisker. Sjömat skulle kunna hjälpa beslutsfattare att lösa dessa utmaningar. Det visar en ny artikel i Nature av forskare från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Stanford universitet.

stim av makrill
Sjömat försörjer upp till 800 miljoner människor världen över och konsumtionen kommer att öka med 80 procent i ätbar vikt till år 2050. Foto: Johan Holmdahl/Mostphotos

– Vattenlevande livsmedel, så kallad blå mat, kan spela en viktig roll i våra kostvanor, för samhället och för ekonomin. Men exakt hur kommer att skilja sig mycket från land till land och beroende på lokala förutsättningar, säger Beatrice Crona. Hon är professor i hållbarhet och huvudförfattare till artikeln, som tagits fram av Blue Food Assessment, en grupp på mer än 100 forskare som leds av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, Stanford University och intresseorganisationen EAT.

Forskarna har sammanställt och analyserat befintliga nationella data och fått fram fyra områden där vattenlevande, eller "blå", livsmedel kan spela en nyckelroll för att förbättra nationella livsmedelssystems prestanda och hållbarhet. Dessa är: B12- och omega 3-näringsbrist, hjärt- och kärlsjukdomar associerade med överdriven konsumtion av rött kött, hög miljöpåverkan och klimatanpassning, och motståndskraft för att säkra bidraget från blå matsystem till näring, rättvis ekonomi, försörjning och kultur.

Studiens nya insikter, menar forskarna, har stor betydelse för finansiärer, förädlare, återförsäljare, utvecklingsorganisationer och fiskare.

– Vårt mål är att beslutsfattare till fullo ska förstå de olika bidrag som blå mat kan ge, men också att de ska överväga de avvägningar som måste förhandlas fram för att verkligen få ut det mesta av de möjligheter som blå mat ger, säger Beatrice Crona.

 

Substitut för rött kött

Forskarna fann till exempel att beslutsfattare i länder med stora miljömässiga livsmedelsfotavtryck och höga nivåer av hjärt- och kärlsjukdomar – typiska för utvecklade länder i Europa och Nordamerika – bör fokusera på att förbättra produktionen och tillgången till blå mat, som kan fungera som ett substitut för konsumtion av mer rött kött, som har större miljöpåverkan.

Beslutsfattare i länder som kännetecknas av stora miljömässiga livsmedelsfotavtryck och utbredd näringsbrist kan å andra sidan välja att stödja en större mångfald av blå livsmedelsproduktion och främja billigare blå livsmedel. Forskning visar att odlade musslor eller små pelagiska fiskar, som sardiner och sill, kan gynna en mindre välbärgad befolkning, samtidigt som maten har litet miljöavtryck.

Forskarna har också tagit fram ett interaktivt verktyg för att hjälpa beslutsfattare att utforska data om blå mat utifrån sina egna länder.

– Vi vill inspirera beslutsfattare till att utforma policyer och åtgärder som kan realisera det bidrag som blå mat kan innebära för livsmedelssystem runt om i världen, säger Beatrice Crona.


Läs artikeln i Nature: “Four ways blue foods can help achieve food system ambitions across nations”.

Fakta om blå mat (sjömat)

  • Blå mat försörjer upp till 800 miljoner människor världen över.
  • I 93 länder har 10 procent av befolkningen näringsbrist trots tillgång på blå mat.
  • Tillgången på mer överkomliga blå livsmedel kan förhindra 166 miljoner mikronäringsbrister världen över.
  • Konsumtionen av blå mat kommer att öka med 80 procent i ätbar vikt till 2050.
  • Möjligheterna att dra nytta av blå mat för hälsosamma och hållbara kostvanor har inte förverkligats fullt ut.

Läs mer om Beatrice Cronas forskning.