Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stort anslag för forskning om koldioxid på havsbottnar

Geologen Wei-Li Hong tilldelas 14 miljoner kronor från Ragnar Söderbergs stiftelse för att forska om hur mineralet silikat kan neutralisera koldioxid på havsbottnar.

Wei-Li Hong
Wei-Li Hong, docent i geokemi vid Stockholms universitet. Foto: Ragnar Söderbergs stiftelse.

Varje år tävlar Europas främsta yngre forskare om de prestigefyllda startanslagen från Europeiskaforskningsrådet (ERC). Konkurrensen är stenhård och även forskare i den högst rankade ”A”-gruppen stupar på mållinjen när ERC:s budget inte räcker till. För att fånga upp dessa forskartalanger startade ett antal privata svenska forskningsfinansiärer satsningen Swedish Foundations’ Starting Grant (SFSG) 2015. Genom en riktad utlysning erbjuds forskare som topprankats hos ERC en ny chans till finansiering nationellt. I årets utlysning har två anslag beviljats på sammanlagt drygt 29 miljoner kronor.

De två forskare som i år får anslag är geologen Wei-Li Hong vid Stockholms universitet (finansieras av Ragnar Söderbergs stiftelse) och Uppsalafysikern Agnese Bissi (finansieras av Olle Engkvists Stiftelse). Anslagen från SFSG ger motsvarande finansiering som startanslagen från ERC (upp till 1,5 miljoner euro i fem år) med förväntan att forskaren fortsätter söka relevanta ERC-anslag under hela projektperioden.

 

Forskning om hur silikat kan neutralisera koldioxid

Wei-Li Hong är docent i geokemi vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet. Han tilldelas tilldelas 14 miljoner kronor över fem år för projektet “Silicate alteration in marine sediments: rate, pathway, and significance. It is research about how silicate”. Det rör sig om forskning om hur silikat, ett av jordens vanligaste mineraler, kan neutralisera koldioxid. Silikater har långsamt och tyst reglerat mängden koldioxid på vår planet i miljarder år. Överraskande nog vet vi inte mycket om kemin bakom processerna. Detta gäller särskilt för silikater på botten av våra hav.

I detta projekt ska Wei Li Hong i laboratoriet efterlikna tuffa förhållanden i djuphavet. I ett unikt experiment under högt tryck och med låg temperatur kommer han att studera hur marina silikater hjälper till att neutralisera koldioxid.

– Det här stipendiet är definitivt ett steg upp i min karriär, och ger mig resurser och frihet att studera det jag är genuint intresserad av. Det är ett stort privilegium. Särskilt viktigt är att det är ett forskningsämne jag själv valt, utifrån nyfikenhet och det är dessutom förknippat med höga risker, säger Wei-Li.

 

Studie i Nature Communications

I höstas publicerade Wei-Li Hong en studie i Nature Communications om att mikroorganismer är oväntat effektiva på att binda metangas som läcker från havsbottnen ut i havet där den orsakar oönskade konsekvenser för miljön.
Läs mer: Marina mikroorganismer oväntat effektiva att binda metan

Swedish Foundations’ Starting Grant