Stockholms universitet

Borrning efter världens äldsta isarkiv i Antarktis

En internationell forskargrupp har borrat 1836 meter ner i den antarktiska inlandsisen med målet att läsa av detaljer om atmosfärens sammansättning och klimatförändringar som sträcker sig 1,5 miljoner år tillbaka i tiden.

Little Dome C på Antarktis. Foto: Beyond EPICA©PNRA/IPEV

Den antarktiska inlandsisen innehåller ett unikt arkiv av klimathistoria. Från en iskärna kan man läsa av vilka koncentrationer av växthusgaser, till exempel metan och koldioxid, som fanns i atmosfären vid en viss tidpunkt. Nu borrar en internationell forskargrupp efter iskärnor som ska ge oss information 1,5 miljoner år tillbaka i tiden.

Margareta Hansson är professor i miljövetenskap med inriktning mot naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet och medverkar i projektet. 

Vi har haft en mycket lyckad fältsäsong i denna svårarbetade miljö. Vi nådde det djup vi siktade på i år och de inledande analyserna visar att vi har borrat upp iskärnor av högsta kvalité som har bevarat klimatsignalen.

På en av de mest extrema platserna på jorden, den avlägsna fältstationen Little Dome C på Antarktis, arbetar den internationella forskargruppen med målet att nå den äldsta isen i botten på inlandsisen på 2700 m djup. Under årets fältsäsong från mitten av november 2023 till mitten av januari 2024 har de nått ett djup på 1836 meter, ett djup där isen bevarar information om klimatet och atmosfären sedan 195 000 år. En fältsäsong återstår för att nå hela vägen ner.

– När vi nått målet kommer denna iskärna ge oss information om klimatet och de växthusgaser som fanns i atmosfären för mellan 900 000 och 1,2 miljoner år sedan", säger Carlo Barbante som är projektkoordinator, föreståndare för det italienska polarforskningsinstitutet och professor vid Ca’ Foscari University of Venice. Då ändrades längden på klimatsvängningarna, från istidscykler som varade 41 000 år till att vara 100 000 år. Vi hoppas snart kunna förstå varför.

Bild av en borrad iskärna
Iskärna. Foto: Beyond EPICA©PNRA/IPEV
 

Om projektet 

Beyond EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica) – Oldest Ice startade 2019 och kommer att pågå i sju år. Projektet finansieras av EU-kommissionen med 11 miljoner euro samt de tio deltagande nationerna och samordnas av Institute of Polar Sciences of the National Research Council of Italy (CNR). Stockholms universitet koordinerar det svenska deltagandet.

Syftet med projektet är att få fram data om temperaturutvecklingen, sammansättningen av atmosfären och kolets kretslopp 1,5 miljoner år tillbaka i tiden genom analyser av iskärnor från djupet av den antarktiska inlandsisen. 

Läs mer om Beyond EPICA
 

 

Kontakt

Margareta Hansson, Institutionen för naturgeografi
E-mail: margareta.hansson@natgeo.su.se
Telefon: 08-674 78 65

 

Ta del av fler nyheter från Stockholms universitet

Vill du läsa mer om aktuell forskning vid Stockholms universitet? Här hittar du våra forskningsnyheter

Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera