Stockholms universitet

”Se till de långsiktiga effekterna av energieffektivisering”

Forskarna Per Krusell och John Hassler vid Institutet för Internationell Ekonomi har ihop med Conny Olovsson vid Sveriges Riksbank under flera år studerat frågan om ekonomisk tillväxt är möjlig att förena med en hållbar hushållning med jordens resurser.

Per Krusell and John Hassler. Photos: Niklas Björling/Stockholm University
Per Krusell och John Hassler. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Långsiktig hållbarhet kräver att användningen av många naturresurser trendmässigt minskar eller åtminstone inte ökar. Forskarna har nyligen fått artikeln ”Directed Technical Change as a Response to Natural-Resource Scarcity” om dessa frågor publicerad i Journal of Political Economy. Denna är en av de så kallade topp-fem, vilket är de fem globalt mest prestigefyllda tidskrifterna inom nationalekonomi med bara någon enstaka publicering av svenskar per år.


Forskarna har fokuserat på energi eftersom detta är en central fråga i klimatomställningen. Med utgångspunkt i historiska data visar forskarna att ekonomin är inflexibel på kort sikt. Energiåtgången är i princip proportionell mot BNP. På kort sikt leder därför högre BNP till högre energiåtgång och tvärtom. På längre sikt, från något decennium och framåt, är ekonomin dock mycket mer flexibel. Minskad tillgång på energi styr om den tekniska utvecklingen så att det går åt mindre mängd energi per producerad enhet.


Detta minskar i och för sig det tekniska fokuset på att öka arbetskraftens effektivitet vilket har en negativ effekt på tillväxten. En central del i artikeln är att studera historiska data för att sätta siffor på dessa mekanismer. I artikeln visas att det gått att kraftigt öka tillväxttakten i energieffektivitet till relativt blygsamma kostnader i termer av lägre tillväxt. I ett scenario med trendmässigt fallande energianvändning skulle den långsiktiga tillväxten bli 1,7% per år om de historiska sambanden kvarstår.
 

Läs artikel på IIES sida på engelska om studien

Studien publicerad i Journal of Political Economy