The Stockholm Health Day 2022:Workshop på temat Barn och hälsa

Forskare vid Institutet för social forskning (SOFI) anordnar The Stockholm Health Day, en workshop på temat barn och hälsa. Workshopen syftar till att samla forskare för att lägga grunden för ett nätverk inom hälsoekonomi.

 

Huvudtalare: Janet Currie (Princeton)

 

Two young children ride bicycles in park

Foto: Gabby Baldrocco / Mostphotos

Resultat från nationalekonomisk forskning och andra områden visar att vår uppväxtmiljö är betydelsefull för många utfall senare i livet, främst genom att påverka ackumuleringen av humankapital. Hälsa under barndomen spelar en central roll för humankapitalutveckling och kan förklara en betydande del av variationen både i vuxnas hälsa och andra långsiktiga utfall. Vi hoppas att denna workshop ska kunna erbjuda en plattform där forskare kan diskutera idéer, presentera sin forskning, få feedback och starta nya samarbeten.


Datum och plats: 20-21 oktober 2022 på Stockholms universitet (Aula Magna på plan 7).

Du hittar hela schemat och mer information här


Vi tackar för ekonomiskt stöd från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och Tore Browaldhs stiftelse.

 

Vi ser fram emot att se dig i Stockholm!

Marie-Pascale Grimon, Jenny Jans, Linna Martén, Simona Tudor

Kontakt: workshop@sofi.su.se