Organisation

Här finns en förteckning över styrelse, ledningsgrupp och administrativ stab vid Institutet för social forskning (SOFI). Du finner också en översikt över de olika forskningsenheterna, samt styrdokument och verksamhetsberättelse för SOFI.

Institutet för social forskning (SOFI) leds av en styrelse bestående av en ordförande samt minst fem och högst tio ledamöter vilka utses av rektor vid Stockholms universitet. Ordförande är förnärvarande föreståndaren för SOFI och övriga ledamöter består av representanter för SOFI:s anställda samt myndigheter, fackförbund etc.

 

 

Styrelse för Institutet för social forskning (SOFI) för perioden 2023-01-26 – 2023-12-31

Myndighet, organisation

Ordinarie ledamot

Suppleant

SOFIs föreståndare Professor Markus Jäntti Docent Charlotta Magnusson, stf
föreståndare
Inspektionen för
socialförsäkringen
Fil. Dr. Susanne Fahlén, utredare
vid Inspektionen för
Socialförsäkringen
Fil. Dr. Sofie Cedstrand, utredare
vid Inspektionen för
Socialförsäkringen
Sveriges kommuner och regioner Anna Lilja Qvarlander,
handläggare
Vakant
Arbetsförmedlingen Fil. Dr. Christina Olsson Bohlin, sektionschef vid Arbetsförmedlingens analysavdelning. Docent Anders Böhlmark, effektutvärderare vid Arbetsförmedlingens analysavdelning
Försäkringskassan Fil Dr. Ann-Sofie Bakshi, filosofie doktor, analytiker vid Försäkringskassan Med. Dr. Ulrik Lidwall,
analytiker vid Försäkringskassan
SOFI:s personalrepresentant Docent Karin Edmark Fil. Dr. Johan Westerman
SOFI:s studeranderepresentant Edvin Syk, doktorand    
SOFI:s studeranderepresentant Christine Alamaa, doktorand  


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFI:s verkställande ledning består av följande anställda vid institutet:

Namn

Titel

Funktion

Markus Jäntti Professor i nationalekonomi Föreståndare SOFI, enhetschef AME
Charlotta Magnusson Docent i sociologi Ställföreträdande föreståndare SOFI
Anne Boschini Professor i nationalekonomi Studierektor AKPA
Tomas Korpi Professor i sociologi Enhetschef SOCPOL
Carina Mood Professor i sociologi Enhetschef LNU
Michael Tåhlin Professor i sociologi Enhetschef LNU
Dan-Olof Rooth Professor i nationalekonomi  
Erik Lindqvist Professor i nationalekonomi  
Marie Evertsson Professor i sociologi  
Matthew Lindquist Professor i nationalekonomi  
Johanna Rickne Professor i nationalekonomi  
Tomas Korpi Professor i sociologi  
Maria Mårtensson   Administrative manager
Karin Hederos Doktor i nationalekonomi Equal oppurtunity ombud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare föreståndare för SOFI

 

Den årliga verksamhetsberättelsen ger en översikt och sammanfattning av arbetet vid Institutet för social forskning (SOFI). Den är avsedd som underlag för diskussioner inom institutet och institutets styrelse samt för andra intresserade. Nedan finner du den senaste verksamhetsberättelsen, samt några äldre verksamhetsberättelser.

 
Senaste verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelse SOFI 2021 (3139 Kb)

 

Äldre verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2020 – Institutet för social forskning (SOFI) (3512 Kb)

Verksamhetsberättelse SOFI 2019 (790 Kb)

Verksamhetsberättelse SOFI 2018 (865 Kb)

Verksamhetsberättelse SOFI 2017 (396 Kb)

Verksamhetsberättelse SOFI 2016 (610 Kb)

 

 

Vid SOFI är verksamheten uppdelad i tre enheter för forskning och en utbildningsenhet. De tre forskningsenheterna är inriktade på arbetsmaknadsekonomi (AME), levnadnivå (LNU) och socialpolitik (SOCPOL). Vi har även en grupp för juridik på arbetsmarknaden (AMR).

Läs mer om våra forskningsenheter
 

Vi bedriver också utbildning genom AKPA – Enheten för arbetsmarknadskunskap. Många av forskarna vid SOFI är verksamma även som lärare vid AKPA.

Läs mer om vår utbildningsenhet AKPA här.

 

Namn

Funktion

Maria Mårtensson Administrativ chef
AnnaLena Troedsson Administratör
Frida Engström Biträdande studierektor och studievägledare
David Yüksel Ekonom
Katarina Hagelin Ekonom
Mica Altin Ekonomihandläggare
Julio Lundborg IT-ansvarig
Nathalie Carlsson Kommunikatör och webbredaktör
Anne Boschini Studierektor AKPA
Elma Sose Utbildningsadministratör

 

 
Edvin Syk Doktorandrepresentant
Sebastian Sirén Doktorandrepresentant
Karin Hederos Lika villkorsombud (repr. AME)
Maria Mårtensson Ordförande, arbetsgivarrepresentant
Erik Sjödin Representant AKPA
Ylva Moberg Representant SOCPOL
Katarina Hagelin Representant T/A-personal
Vakant Skyddsombud
Ellinor Saarela Studentrepresentant

 

 

Föreskrifter för Institutet för social forskning (SOFI)

Föreskrifterna beskriver bland annat institutets ändamål, organisation och ledning, t.ex. styrelsens och föreståndarens uppgifter. Se länk till hela dokumentet nedan.

Protokollsutdrag och föreskrifter för SOFI (185 Kb)

 

Strategisk plan, miljöhandlingsplan och plan för lika villkor (F d jämställdhetsplan)

Strategiplan SOFI 2016-2018 (551 Kb)

Miljöhandlingsplan SOFI 2023 (203 Kb)

Lika villkorsplan SOFI 2016-2018 (137 Kb)

På denna sida