Internt

Dragare internt
Foto: Sten-Åke Stenberg

 

Institutet för social forskning (SOFI) har interna sidor på plattformen Confluence. För att logga in där krävs att du har ett universitetskonto kopplat till en anställning eller affiliering vid SOFI. Vid frågor om detta kontakta vår administratör Tara Nabavi.
 

Här hittar du våra interna sidor "SOFI Internt"

Läs mer om universitetskonto

 

Stockholms universitet har också mycket information för anställda på den centrala webbplatsen Medarbetarwebben.

Här hittar du Medarbetarwebben

På denna sida