Studera hos oss

Att studera på en liten enhet med stor kunskap om sitt ämne är det många värdesätter med utbildningen vid AKPA. Här upplever studenterna att de blir sedda och får en utbildning av hög kvalitet. 

Arbetsmarknaden är en central del av vårt samhälle. Samtidigt förändras den ständigt. Hos oss på AKPA får du en bred och aktuell kunskap om svensk arbetsmarknad och den unika svenska modellen. Våra lärare har en nära koppling till den senaste forskningen på området och ger dig en bra kunskap om hur individer, organisationer och myndigheter förhåller sig till arbetsmarknaden.

 

Möt våra lärare

Väljer du att studera på AKPA får du några av Sveriges mest framstående forskare inom arbetsmarknads- och social forskning som lärare.

Föreläsare. Foto Nikas Björling
Våra lärare forskar också vid Institutet för social forskning (SOFI). Foto Nikas Björling

Under femtio år har utbildningen i arbetsmarknadskunskap genomgående kunnat hålla en hög kvalitet, till stor del tack vare våra lärare som många också arbetar som forskare vid Institutet för social forskning (SOFI) här på Stockholms universitet.

Vid SOFI bedrivs forskning inom huvudområdena nationalekonomi och sociologi med inriktning på socialpolitik, välfärd, ojämlikhet och arbetsmarknad. Undervisningen hos oss på AKPA kännetecknas genomgående av en nära koppling mellan undervisning och forskning. Att kurserna på AKPA är multidisciplinära och består av en blandning av arbetsmarknadssociologi, arbetsrätt och arbetsmarknadsekonomi anser vi erbjuder en så samlad bild av arbetsmarknaden som område som möjligt.

Anne Boschini, professor och sudierektor
Anne Boschini, professor och studierektor. Foto: Stockholms universitet.

Undervisningen hos oss kännetecknas genomgående av en nära koppling mellan undervisning och forskning.

– De undervisande lärarna är alla experter inom sina respektive discipliner i arbetsmarknadskunskap och är verksamma som forskare.

– AKPA är en utbildning där man plockat 'russinen ur kakan' på personal- och arbetsmarknadsområdet.

Ola Sjöberg är professor i sociologi. Han forskar om arbetsmiljö, hälsa och jämförande socialpolitik, och är kursansvarig för Arbetsmarknadssociologi 3: Arbetsorganisation och -miljö.

Porträtt Ola Sjöberg
Ola Sjöberg. Foto: Eva Dalin.

– Jag undervisar om arbetsmiljö. Det är viktigt att studera eftersom dålig arbetsmiljö inte bara kan göra oss sjuka, utan också innebär stora kostnader för företag och samhället.

– Efter att ha gått min kurs hoppas jag att studenterna förstår hur arbetsmiljö kan påverka människors hälsa, och att de fått praktiska kunskaper om hur de kan undersöka arbetsmiljön och genomföra konkreta åtgärder för att förbättra den”

Erik Sjödin är docent i civilrätt, särskilt arbetsrätt. På AKPA undervisar han i arbetsrätt och arbetar ständigt med inkludera nationell och internationell forskning i undervisningen. Och med att försöka få alla att ta del av hur spännande och intressant han tycker att arbetsrätt är.

Porträtt av Erik Sjödin, lärare och diocent i civilrätt vid AKPA och SOFI
Erik Sjödin. Foto: Tara Nabavi

– Arbetsrätt som ämne rör både människor och samhälle och handlar om vad som är acceptabelt på svensk arbetsmarknad.

– Om du läser arbetsrättskurserna på AKPA I och II får du en gedigen utbildning i arbetsrätt med praktiskt fokus på hur man löser arbetsrättsliga frågor och vilka perspektiv dessa kan aktualisera.

 

Aino-Maija Aalto är forskare i nationalekonomi med inriktning mot arbetsmarknadsekonomi och frågor kring könsegregation på arbetsmarknaden. Hon har ett stort intresse för att göra grundläggande nationalekonomiska koncept och teorier mer begripliga för flera. Aino-Maija undervisar i arbetsmarknadsekonomi. 

Aino-Maija Aalto utanför Stockholms universitets södra hus
Aino-Maija Aalto. Foto: Daniel Rossetti

– Det finns många som tänker att nationalekonomi är jättesvårt, men det behöver det inte vara om det presenteras på ett sätt som du kan relatera till. Och det är just den delen som jag tycker är det mest intressanta – att verkligen relatera koncept och teorier till vårt vardagliga liv. Att förstå hur en förenklad bild av världen, alltså teorier, kan hjälpa oss att analysera världen omkring oss.

– Jag vill gärna att fler ska förstå de grundprinciperna inom nationalekonomi och tycker att det är jätteroligt att undervisa detta just inom arbetsmarknadsekonomi som även är den delen av nationalekonomi som jag gör min forskning i.

– En student hade några månader efter kursen gått igenom materialet igen och skickade ett härligt mejl till oss som undervisar: ”Ni gjorde ekonomin enkel, rolig och relaterbar. Om folk visste att ekonomi kunde undervisas på det sättet så skulle nog fler plugga det”.

Erik Bihagen är professor i sociologi med inriktning mot arbetsmarknad och social stratifiering. Han undervisar om organisationsteori tillämpad på arbetsmarknaden och social stratifiering på AKPA II delkurs 1 Arbetsmarknadssociologi 2: Organisation och ledarskap.

Porträtt av Erik Bihagen. Foto: Eva Dalin
Erik Bihagen. Foto: Eva Dalin.

– En viktig aspekt av arbetsmarknaden är att den till stora delar är organiserad. En intressant fråga på den delkursen som jag undervisar handlar om hur det kommer sig att arbetsorganisationer, i dagligt tal företag samt organisationer i offentlig sektor, både liknar varandra men också skiljer sig åt i sina organisationsmodeller.

 

 

Karin Edmark är lektor i nationalekonomi. Hon är intresserad av arbetsmarknaden och samhällsekonomi, och undervisar på Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet och på kursen Praktiska undersökningsmetoder för arbetslivet.

Porträtt på Karin Edmark
Karin Edmark. Foto: Tara Nabavi

– Jag undervisar om samhällsekonomi och arbetslöshet. Det är en väldigt rolig kurs att ha som lärare, för den knyter an till hur arbetsmarknaden och samhällsekonomin påverkas av aktuella politiska beslut.

– Jag tycker att det är viktigt att studera de här ämnena för att få en bättre förståelse för varför samhällsekonomin utvecklas som den gör, och varför vi har arbetslöshet.

 

 

Möt våra studenter

Hos oss på AKPA samlas studenter som har intresset för arbetsmarknadsfrågor, oavsett framtidsplaner och bakgrund. För några är det första gången de studerar på högskolenivå, för andra är det en vilja att byta yrkessbana som lockat tillbaka till studier igen. Oavsett anledning så får alla våra studenter en gedigen utbildning som de har upplever att de har nytta av i arbetslivet.

Studenter på föreläsning. Foto: Nikas Björling
För några är det första gången de studerar på högskolenivå, för andra är det en vilja att byta yrkesbana som lockat tillbaka till studier igen. Foto: Nikas Björling

Våra kurser kan kombineras med många olika utbildningar, därför skiljer sig våra studenters karriärdrömmar mycket åt. Genom åren har vi sett många med samhällsvetenskapliga utbildningar, med fokus mot arbetsmarknadsfrågor i ett generellt perspektiv. Gemensamt är att många är intresserade av personal-, HR- och organisationsfrågor men även av andra samhällsfrågor inom politik och juridik. Vi tror att det är kombinationen av alla dessa områden som lockat många att söka sig till AKPA.

Vi bad några tidigare studenter att se tillbaka på sin studietid och svara på några frågor om vad man haft mest användning för några år senare:

Vad har dina studier i arbetsmarknadskunskap gett dig?

  • "AKPA gav mig kunskaper, motivation och självförtroende att tillsammans med två kurskamrater starta ett eget företag inom arbetsmiljöområdet.” Egen företagare inom arbetsmiljö
  • "AKPA har haft stor betydelse för mig på arbetsmarknaden och mina möjligheter till jobb. Tack för det!" HR-assistent
  • "Utbildningen ger många goda och användbara kunskaper inom personalområdet. Lite av en utbildning där man plockat 'russinen ur kakan' på personal- och arbetsmarknadsområdet. Dock kräver utbildningen både ansträngning och intresse, men det är det som betalar sig på den tuffa arbetsmarknaden idag. Jag vet!" Arbetsförmedlare och utbildningsledare

Varför valde du en utbildning i arbetsmarknadskunskap?

  • "För min del passade AKPA:s utbildning som hand i handske. Efter att ha arbetat med personalfrågor på ett medelstort företag utan att ha den formella kompetensen var beslutet att läsa AKPA:s grund- och fortsättningskurs ett av de bättre utbildningsstegen jag tagit i mitt liv." Personalstrateg
  • ”Det var personalintresset som fick mig att studera vidare. Jag gick noggrant igenom olika utbildningar, men fastnade för AKPA. Jag tyckte denna utbildning täckte ett brett område inom arbetsrätt, arbetsmarknadskunskap och personalfrågor. Jag hörde mig även för bland mina bekanta i ”personalsvängen” och AKPA fick många rekommendationer." Rekryterare
  • "När jag läste AKPA visste jag inte vad jag ville göra med mina kunskaper. Den första kursen vi hade, arbetsrätt; jag föll för ämnet." Regional ombudsman
  • "Efter mycket letande fann jag att AKPA:s kursutbud bäst motsvarade mina önskemål. Nu, flera år efter avslutade studier kan jag konstatera att utbildningen mer än väl motsvarade behovet för mitt jobb som förhandlingsansvarig." Konsult inom HR och förhandlingsansvarig

Hur ser du tillbaka på studierna på AKPA och vad du lärt dig?

  • "AKPA har betytt mycket för mig och mitt studieval. Kurserna med sin breda blandning av teori och praktik har gett mig en god förståelse för arbetslivet och arbetsmarknaden, både på djupet och på bredden." Teamleader
  • "Jag har fått ett bättre grepp om arbetsmarknaden ur ett samhällsperspektiv samtidigt som jag fått kunskaper i arbetsrätt som jag har nytta av dagligen. Att ha inblick i och förstå hur alla delar hänger ihop är lösningen på ett fungerande personalarbete, det är min erfarenhet. Juridik, ekonomi och lite mjukare frågor som t.ex kompetensutveckling ger en på arbetsmarknaden uppskattad kompetensmix.  Min erfarenhet är att på de flesta företag arbetar man brett med personalfrågor, och just därför uppskattas det när de sökande har en större bredd i sitt kunnande.” Personalutvecklare och karriärcoach.
  • "Mina arbetsmarknadskunskaper och mitt kunnande inom arbetsrätten har jag min utbildning på AKPA att tacka för. Det är en mycket givande och spännande utbildning om du är intresserad av att arbeta med arbetsmarknads- och personalfrågor. För mig var den ett perfekt komplement till min fil.kand. i pedagogik." Personaladministratör
 

Vad läser du hos oss?

Studenter på föreläsning. Foto: Nikas Björling
Kombinera fristående kurser till en kandidatexamen. Foto: Nikas Björling

Hos oss läser du fristående kurser på grundnivå som ger en bred kunskap inom arbetsmarknadsfrågor. Du kommer studera arbetsmarknaden från flera olika perspektiv. Det ger en så bred kunskap som möjligt om arbetsmarknadsrelationer, arbetsrätt, arbetsmarknadspolitik, -ekonomi och -organisation. Något som du har användning för i dina fortsatta studier och i ditt framtida arbetsliv.

Läs mer om våra utbildningar

 

Vad leder studierna till?

Efterfrågan på kompetens inom arbetsmarknadskunskap finns hos många olika arbetsgivare, stora som små, privata som offentliga. Utbildningen ger kunskaper som är användbara inom ett brett fält av arbeten och uppgifter. Våra studenter går ofta vidare till jobb med personalfrågor, kompetensutveckling eller arbetsmiljöarbete, analysuppdrag och utredningar.

Våra studie- och karriärvägledare guidar och svarar på frågor om studier och karriär. Vanliga frågor är vad studierna leder till, vilka jobb man kan söka och vad man "blir" efteråt.

Frida Engström, biträdande studierektor, studie och karriärvägledare. Foto: Eva Dalin
Frida Engström, biträdande studierektor, studie och karriärvägledare. Foto: Eva Dalin

Att läsa arbetsmarknadskunskap leder till en mängd olika möjligheter! 

- Studierna i Arbetsmarknadskunskap kan vara ett första steg in i högskolestudier eller ett komplement till tidigare studier. För andra är det ett komplement till en tids arbetslivserfarenhet när man vill vidareutvecklas mot personalfrågor av olika slag. 

- Fler och fler studenter väljer att sätta ihop sin egen kandidatexamen. För den som vill jobba med personalfrågor kan det vara ett sätt att kombinera kurser till en kandidatexamen som blir motsvarande en personalvetarexamen. 

- Hos oss upplever många studenter att de hittat rätt och och det de vill rikta in sig mot. 

- Vi studie- och karriärvägledare finns här för att hjälpa till och stötta dig på vägen, tveka inte att höra av dig. 

 

Kontakt

Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare
Studierektor och biträdande studierektorer
På denna sida