Om oss

Institutet för social forskning (SOFI) bedriver forskning om sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor. Forskare vid institutet arbetar idag inom områdena socialpolitik, välfärd, ojämlikhet och arbetsmarknad. Vi har en enhet för grundutbildning, AKPA, och bedriver forskarutbildning tillsammans med andra institutioner inom nationalekonomi och sociologi.

SOFI:s forskning befinner sig nära samhället, med ett stort nätverk inom social forskning både i Sverige och internationellt. Forskarna publicerar sig återkommande i vetenskapliga tidskrifter, och ofta i högt rankade internationella tidskrifter, främst inom nationalekonomi, sociologi och juridik, men också närliggande fält som statsvetenskap, genusvetenskap och folkhälsovetenskap.

Forskarna vid SOFI deltar också aktivt i samverkan med omgivande samhället genom deltagande i expertgrupper, styrelser och utredningsarbete, samt genom återkommande framträdanden i media.

Vid institutet finns två öppna seminarieserier: Arbetsmarknadsekonomi (AME), och Stratifiering, välfärd och socialpolitik (SVS). Här bjuds internationella forskare in för att presentera sitt pågående arbete. Doktorander vid SOFI är inskrivna vid forskarutbildningen vid Nationalekonomiska- eller Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Läs mer om våra forskningsseminarier

SOFI i siffror

107 anställda

5 professorer i nationalekonomi

9 professorer i sociologi

350 studenter per år

3 kurser på grundnivå

17 doktorander

 

Social forskning – sedan 1972

Genom en ombildning av Institutet för arbetsmarknadsfrågor (som grundades 1966 och var en del av Stockholms universitet) grundades Institutet för Social Forskning (SOFI) den 1 januari 1972 som en självständig enhet och införlivades därefter med Stockholms universitetet den 1981 och i Samhällsvetenskapliga fakulteten 1994. Institutet har hela tiden varit beläget vid Stockholms universitet och har under åren  vuxit från cirka 20 anställda vid starten till cirka 110 år 2021.

Utifrån stadgarna är institutets forskning fokuserad på arbetsmarknad och sociala frågor. Akademiskt hör forskare vid SOFI till nationalekonomi, sociologi och juridik, men ibland även statsvetenskap och andra närliggande områden. Sociologerna är informellt indelade i två forskargrupper, en som arbetar med levnadsnivåfrågor och en med socialpolitik. Ekonomerna är främst arbetsmarknadsekonomer. Institutets professurer är inriktade på arbetsmarknadsfrågor, levnadsnivå och socialpolitik.

 

 

Vid SOFI är verksamheten uppdelad i tre enheter för forskning och en utbildningsenhet. De tre forskningsenheterna är inriktade på arbetsmaknadsekonomi (AME) levnadsnivå och (LNU) socialpolitik (SOCPOL). Vi har även en grupp för jurister kallad Arbetsmarknadsrätt (AMR).

Läs mer om våra forskningsenheter
 

Vi bedriver också utbildning genom AKPA – Enheten för arbetsmarknadskunskap. Många av forskarna vid SOFI är verksamma även som lärare vid AKPA.

Läs mer om vår utbildningsenhet AKPA här.

 

På SOFI arbetar idag ca 110 personer. Fem professorer i nationalekonomi, särskilt arbetsmarknadsekonomi (Markus Jäntti, 2009-, Matthew Lindquist 2014-, Dan-Olof Rooth 2016-, Erik Lindqvist, 2018- och Johanna Rickne 2018-), tre i sociologi med inriktning mot socialpolitik (Kenneth Nelson 2014-, Marie Evertsson, 2017-, Tomas Korpi 2017-), samt tre professorer i sociologi med inriktning mot levnadsnivå (Jan O. Jonson, 1998-, Carina Mood 2015- och Michael Tåhlin, 1998-). Professorer vid vårt utbildningsprogram AKPA är Ola Sjöberg (sociologi, 2010-), Erik Bihagen (sociologi, 2018-) och Anne Boschini (nationalekonomi, 2021-). Professorerna Sten-Åke Stenberg, Thor Norström, Eskil Wadensjö och Marianne Sundström (återanställda), Anders Björklund, Robert Erikson, Walter Korpi, Per Lundborg och Ann-Charlotte Stålberg (emeritus) deltar också aktivt i institutets verksamhet.

Här presenteras samtliga forskare vid SOFI och lärare vid AKPA samt administrativ personal

 

Forskningen vid SOFI är inriktad på fyra stora områden där sociala institutioner formar individuella livsvillkor och livschanser – institutioner relaterade till arbetsmarknad, välfärdsstater, familjer och kön.
Vårt arbete kännetecknas av teoretiskt underbyggda empiriska analyser av frågor som har såväl vetenskaplig som praktisk betydelse. Både ekonomer, sociologer och jurister strävar efter internationell konkurrenskraft och erkännande inom sina egna discipliner. Forskningen publiceras ofta i stora tidskrifter och forskarna deltar i ledande internationella forskningsnätverk inom sina discipliner.

I vår forskning har en jämförande analys i avancerade industrisamhällen länge varit en integrerad del. Även om studier av ett enskilt land över tid kan vara till hjälp för att bedöma effekten av institutionella faktorer, tenderar jämförelser mellan länder att vara mycket mer användbara genom att ta hänsyn till en större institutionell variation. Stora investeringar har gjorts för att skapa stora longitudinella databaser, några av dem erbjuder unika forskningsmöjligheter på en internationell nivå.

Här kan du läsa mer om de forskningsdatabaser som finns vid SOFI.

 

 

SOFI har nära band till Nationalekonomiska institutionen och Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. SOFI-forskare undervisar vid dessa institutioner och i synnerhet professorerna erbjuder forskarkurser inom sina specialområden. Studenten antas till en forskarutbildning vid en av institutionerna och placeras vid SOFI. Dessa doktorander får kontorslokaler på SOFI och integreras därmed i den dagliga forskningsmiljön på institutet där de även har sina examenshandledare. Sedan 1986 har över 60 doktorsavhandlingar tagits fram vid institutet.

Läs mer om doktorandprogrammet i nationalekonomi här (på engelska)

Läs mer om forskarutbildning inom sociologi hos Sociologiska institutionen

 

SOFI har också en grundutbildningsenhet, Enheten för arbetsmarknadskunskap – AKPA – där vi bedriver utbildning inom arbetsmarknadsfrågor kopplade till sociologi, nationalekonomi och arbetsrätt. Våra utbildningar består av fristående kurser på grundnivå. AKPA har åtta anställda universitetslektorer,  var av tre är professorer, som ansvarar för undervisningen och som samtidigt bedriver sin forskning vid institutet och deltar aktivt i dess verksamhet.

Läs mer om vår utbildningsenhet AKPA här.

 

 

På denna sida