Börja forska

Doktorander vid SOFI är inskrivna vid antingen Sociologiska eller Nationalekonomiska institutionen. Studenten antas till en forskarutbildning vid en av institutionerna och placeras vid SOFI. Dessa doktorander får kontorslokaler på SOFI och integreras därmed i den dagliga forskningsmiljön på institutet där de även har sina examenshandledare.

Två kvinnliga studenter läser på en dator
Studier på forskarnivå vid SOFI leder fram till en doktorsexamen som omfattar 240 hp, vilket motsvarar ungefär fyra års heltidsstudier. Foto: Jens Olof Lasthein

Läs mer om doktorandprogrammet i nationalekonomi här (på engelska)

Läs mer om forskarutbildning inom sociologi hos Sociologiska institutionen

 

 

Doktorsavhandlingar

Sedan 1986 har över 60 doktorsavhandlingar tagits fram vid institutet. På vår sida för publikationer kan du ta del av tidigare avhandlingar.

Till sidan för publikationer

 

På denna sida