Våra utbildningar

Arbetsmarknadskunskap som fristående kurser eller som en del av din kandidatexamen. Hos oss kan du läsa på heltid i ett år i arbetsmarknadskunskap- ett ämne som ger dig en gedigen utbildning inom områdena arbetsrätt, arbetsmarknadsekonomi och - sociologi.

Sök bland våra utbildningar

 

Arbetsmarknadskunskap I 30 hp

Heltid/dagtid på campus
Heltid/dagtid på distans NYHET! 

 Arbetsmarknadskunskap I 30 hp

Arbetsmarknadskunskap II 30 hp

Heltid/dagtid på campus
Behörighet: 15 hp avklarade på Arbetsmarknadskunskap I

 Arbetsmarknadskunskap II 30 hp

 

Arbetsmarknadskunskap med management I 30 hp

Heltid/dagtid på campus
Heltid/dagtid på distans 

Arbetsmarknadskunskap med management I 30 hp

Arbetsmarknadskunskap II 30 hp

Heltid/dagtid på campus
Behörighet: 15 hp avklarade på Arbetsmarknadskunskap I

Arbetsmarknadskunskap II 30 hp

Ansökan

Ansökan sker på Antagning.se under perioden 15 mars-15 april 2024.

 

Arbetsmarknadskunskap med management I 30 hp

Heltid/dagtid på campus
Heltid/dagtid på distans 

Arbetsmarknadskunskap med management I 30 hp

Arbetsmarknadskunskap med management II 30 hp

Heltid/dagtid på campus
Behörighet: 15 hp avklarade på Arbetsmarknadskunskap I

Länk till kursens webbsida: Uppdateras, kommer inom kort

 

Ansökan

Ansökan sker på Antagning.se 

För att studera arbetsmarknaden behöver vi kunna både zooma in på detaljnivå och se individperspektivet samtidigt som vi behöver kunna se det större samhällsperspektivet. Därför använder man inom Arbetsmarknadskunskap arbetsrättsliga, nationalekonomiska och sociologiska perspektiv för att studera arbetsmarknaden. 

Våra lärare är forskare som är inriktade på arbetsmarknadsfrågor inom sociologi, nationalekonomi och juridik. Kurserna ger dig kunskap om arbetsrätt, arbetsmarknadspolitik, -ekonomi och -organisation. Viktiga kunskaper för dig som vill arbeta med personal-, organisations- eller arbetsmarknadsfrågor.

Det gör att du som student får en bättre förståelse för relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, du får breda kunskaper inom arbetsrätt som gör att du kan lösa praktiska arbetsrättsliga problem. Från arbetsmarknadsekonomi får du användbara kunskaper inom t.ex. lönesättning, rekrytering och arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadssociologi och organisationsteori lär dig mer om arbetsgrupper/team, arbetsmiljö, ledarskap och organisationsstruktur. Låter det spännande? 

Arbetsmarknadskunskap- ett utbildningsområde som ger användbara kunskaper arbetsgivare efterfrågar

Alla kurser i arbetsmarknadskunskap är fristående så du kan själv kan välja vilka kurser du vill läsa och i vilken ordning. Det betyder också att du kan välja att ha med kurserna i en kandidatexamen tillsammans med andra kurser (upp till 180 hp inkl ett huvudområde på 90 hp). 

I Planarkivet hittar du kursplaner och litteraturlistor från tidigare terminer för kurserna:

Arbetsmarknadskunskap med management I 30 hp

Arbetsmarknadskunskap med management II 30 hp

En uppdragsutbildning kan beskrivas som en skräddarsydd kurs eller kurspaket som ges på uppdrag av en arbetsgivare. Läs mer om vilka utbildningar vi tidigare gett och hur du anmäler intresse av att starta en uppdragsutbildning på: Uppdragsutbildning på AKPA

Människor vid ett övergångsställe
Foto: Orasis

 

Sök bland våra utbildningar