Forskningsämnen

Vi forskar om socialpolitik, välfärd, ojämlikhet och arbetsmarknadsprocesser. Våra forskare kommer främst från nationalekonomi och sociologi.

Forskningen är indelad i tre avdelningar: arbetsmarknadsekonomi, välfärd och levnadsnivå, samt socialpolitik. Större delen av SOFI:s forskning är externfinansierad, framför allt från forskningsråden. I flera av våra forskningsprojekt samarbetar vi över ämnesgränserna. Doktorander vid SOFI är inskrivna på forskarutbildningen vid sina respektive ämnesinstitutioner.

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde