Under utbildningen

Under din studieperiod hos oss hoppas vi att du ska trivas och känna att du utvecklas, får nya kunskaper och tränar nya förmågor. Som stöd och hjälp på vägen finns vi som arbetar med studentfrågor och utbildningsfrågor på AKPA. Varmt välkommen att ta kontakt med oss i alla frågor som rör dina studier!

 

Studentrådet

 

Studenter som pratar
Studentrådet ger studenter inflytande. Foto: Viktor Gårdsäter

För att studenterna ska ha inflytande över sin utbildning, studiesituation och arbetsmiljö!

Studentrådet på AKPA tillvaratar studenternas intressen

 

 

 

På varje kurs och delkurs kommer du att få ett betyg. Om kursen består av flera delkurser kommer delkursernas betyg att räknas ihop till ett slutbetyg på kursen. Då får du ett betyg per delkurs och ett slutbetyg på hela kursen. Läs mer om betyg och slytbetyg på: 

Betyg och slutbetyg

 

Under din studietid kommer du vara med om flera olika examinationer hos oss. En examination kallas det prov du gör på kursen för att visa att du uppnått lärandemålen. Läs mer på:

Tentamen och examination

 

För den som studerat på högskolan tidigare kan det vara aktuellt att ansöka om ett tillgodoräknande. Läs mer och hitta instruktioner för ansökan på:

Tillgodoräknande

 

Om du av någon anledning behöver göra ett avbrott i dina studier är det viktigt att du snarast meddelar detta till studentexpeditionen så att vi kan hjälpa dig. Det finns olika typer av avbrott beroende på på terminen de görs. 

Tidigt avbrott

När du gör ett avbrott inom tre veckor från kursstart kallas det tidigt avbrott och du kan söka igen till kursen vid ett senare tillfälle.

Sent avbrott

När du gör ett avbrott efter tre veckor från kursstart ligger avbrottet kvar och du kan inte söka kursen igen.

Anmäl alltid om du gör ett avbrott

Om du inte anmäler ditt studieavbrott till studentexpeditionen står du kvar som student under hela kursen, vilket kan leda till komplikationer med exempelvis CSN. Så var noga med att alltid anmäla studieavbrott.

Omregistrering

Om du varit registrerad tidigare men inte fullföljt kursen (du saknar godkänt resultat på alla delar av kursen och kan inte få ett slutbetyg) kan du omregistrera dig för att läsa kursen igen. Du kan delta i undervisningen i mån av plats och i examinationer. Kontakta studentexpeditionen för att bli omregistrerad.

Kontaktuppgifter hittar här: Studentexpeditionen

 

Studentexpeditionen

Ingång till F-huset
Studentexpeditionen ligger i F-huset på plan 8. Foto: Ingmarie Andersson

Välkommen till AKPA-studenternas egen Studentexpedition 

Studentexpeditionen

 

 

 

Studie- och karriärvägledning

 

Studenter pratar. Foto: Niklas Björling
Studie- och karriärvägledare kan hjälpa dig. Foto: Niklas Björling

För att få stöd under mina studier och inför framtiden

Studie- och karriärvägledning

 

 

 

Kontakt

Studentexpeditionen
På denna sida