Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt FORCeS

FORCeS - Constrained aerosol forcing for improved climate projections

Vi utvecklar och tillämpar experimentella och teoretiska metoder för att undersöka hur aerosolpartiklar emitteras, bildas och transporteras i atmosfären och hur partiklar och gaser samverkar med moln, nederbörd, strålning och klimat.

Våra metoder inkluderar in-situ och satellitobservationer, maskininlärning och numerisk modellering på olika tids- och rumsskalor.

För en utförlig beskrivning av projektet, se projektets officiella webbsidor.

Projektbeskrivning

Projekttitel

Constrained aerosol forcing for improved climate projections (FORCeS)

Finansiär

European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No 821205

Projekttid

2019-2023

Officiell webbsida

https://forces-project.eu/

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Ilona Riipinen

Professor

Institutionen för miljövetenskap

Annica Ekman

Professor i meteorologi

Meteorologiska institutionen (MISU)
AnnicaEkman

Medlemmar

Ilona Riipinen

Professor

Institutionen för miljövetenskap

Annica Ekman

Professor i meteorologi

Meteorologiska institutionen (MISU)
AnnicaEkman

Frida Bender

Universitetslektor, docent

Meteorologiska institutionen (MISU)
Frida Bender

Peter Kuma

Postdoktor

Meteorologiska institutionen (MISU)

Hao Ding

Doktorand

Meteorologiska institutionen (MISU)

Mer om projektet

Deltagare utanför SU

ETH Zürich
Karlsruher Institut für Technologie
Foundation for Research and Tehnology Hellas
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Universität Leipzig
Helsingin Yliopisto
Consiglio Nazionale Delle Richerche
Barcelona Supercomuting Centre
Meteorologisk Institutt
Uita-Suomen Yliopisto
University of Leeds
Universitetet i Oslo
Forshungszentrum Jülich GMBH
University of Oxford
Ilmatieteen Laitos (FMI)
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI)
Institut National de l’Environment et des Risques
Internationales Institut für Angewandte Systemanalyse
University of Exeter
Sheffield Hallam University
Ecole Polytechnique Féderale de Lausanne