Stockholms universitet

Mindre men bättre kött – en strategi för rättvis fördelning

FILM OM FORSKNING Produktionen av kött och animaliska livsmedel är en av de största påverkansfaktorerna på vår planet. Att producera och äta mindre kött är därför en av strategierna för hur vi i Sverige och andra länder med hög BNP kan arbeta för en mer rättvis fördelning av världens matresurser.

– Vad vi i Sverige kan göra för att påverka hungersmålet är att tänka ”mindre men bättre kött”, säger Kajsa Resare Sahlin, doktorand vid Stockholm Resilience Centre.

Men vad innebär "mindre men bättre kött"? I filmen nedan hittar du några av svaren.

Här finns alla de 17 hållbarhetsfilmerna

 

 

Hållbarhetsmål 2: Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

Läs mer om de globala målen

Kajsa Resare Sahlin och Line Gordon, båda forskare vid Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet, arbetar för att hitta en konstruktiv definition på vad ”mindre men bättre kött” kan innebära i praktiken. Det handlar bland annat om att väga olika hållbarhetsutmaningar mot varandra.
– Vi kommer bland annat att undersöka vad ”mindre kött” innebär ur ett helhetsperspektiv, så att man inte skyfflar hållbarhetsproblem och utmaningar mellan olika områden, säger Kajsa Resare Sahlin.
I projektet samarbetar forskarna med olika aktörer inom livsmedelsproduktionen. En av dem är lantbrukaren Fredrik Cleve Kjellröier, som driver ett omställningsarbete på sin gård Björkby i Almunge.

Läs mer om forskningsprojektet

Läs mer om Stockholm Resilience Centre, en del av Stockholms universitet

 

Ta del av fler nyheter från Stockholms universitet

Vill du läsa mer om aktuell forskning vid universitetet besök gärna su.se/forskning

Prenumerera även gärna på universitetets nyhetsbrev