Nytt forskningsprojekt: Etik för koordination

Hur ska vi förhålla oss till ‘flygskam’ och ‘köttskam? Det finns ingen klar och övertygande moralisk föreställning om vem som har plikt att göra vad när det gäller klimatförändringen. Projektet avser att reda ut den moraliska förvirringen på området.

Etik för koordination