Forskningsämnen

På Stockholms universitet finns två forskningsämnen i filosofi: Praktisk filosofi och teoretisk filosofi.

I praktisk filosofi bedrivs framstående forskning på delområden inom moralfilosofi, inklusive metaetik, normativ etik samt tillämpad etik – framförallt medicinsk etik. Politisk filosofi utmärker sig inom etiska problem aktualiserade av exempelvis klimatförändringar och biomedicinsk forskning.

I teoretisk filosofi finns en särskild kompetens inom språk- och medvetandefilosofi samt i logik och vetenskapsfilosofi. Vad kan vi veta om andras själsliv? Om det inte finns en skarp gräns mellan att vara lång och att inte vara lång, hur undviker vi en motsägelse? I teoretisk filosofi bedrivs även forskning om filosofins historia.

Det är några exempel på frågor som studeras vid Filosofiska institutionen.

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde