Studera hos oss

Filosofi är det systematiska och kritiska studiet av de mest grundläggande frågor man kan ställa sig. Filosofistudenter tränas i att analysera och värdera argument och uttrycka sig tydligt och noggrant. Filosofisk träning är en tillgång för vilken framtida karriär du än väljer.

Tillfälligt sätt för studenter att logga in i Ladok från årsskiftet

 

Vad är filosofi?

Filosofiska frågeställningar uppstår såväl i vår vardag som i politiska resonemang, eller när vi i andra akademiska ämnen undersöker naturen och samhället. Några av dessa frågor berör verklighetens natur: Finns en värld oberoende av oss? Vad är relationen mellan det mentala och det fysiska? Existerar Gud? Andra frågor berör människans natur som rationell, meningssökande och social varelse: Har vi en fri vilja? Var kommer våra moraliska plikter från? Hur fördelar vi samhällets resurser rättvist?

Vissa frågor berör kunskapens natur: Vad betyder det att veta något, till skillnad från att tro? Kommer all kunskap ursprungligen från sinnesintryck? Finns det någon gräns för vad vi kan veta? Ytterligare frågor berör grunderna för och betydelsen av vetenskapen och dess resultat: Vad är en bra vetenskaplig förklaring? Hur hänger ekonomisk effektivitet samman med välfärd? Vad innebär resultaten från kvantmekaniken för vår syn på relationen mellan objekt?

 

Filosofins olika områden

Professor emeritus Lars Bergström förklarar vad som kännetecknar de olika områdena inom filosofin, bland annat metafysik och kunskapsteori.

Professor Lars Bergström sammanfattar filosofins olika områden

 

Vem studerar filosofi?

Att vara filosof kanske inte förknippas med yrkestitlar utanför universitetet, men det innebär inte att den som studerar filosofi enbart är hänvisad till en akademisk karriär.

Lär mer om före detta filosofistudenter

 

Värdet av filosofi på arbetsmarknaden

Filosofistudier är utformade för att utveckla förmågan att:

    • noggrant studera texter
    • kritiskt analysera olika positioner
    • blottlägga dolda premisser
    • värdera och konstruera argument
    • förklara och resonera klart och tydligt, även i komplexa frågor.

Dessa färdigheter är mycket användbara i flera ämnen och för många karriärvägar – förutom dem vi redan nämnt kan vi nämna yrken som systemutvecklare, skribent, analytiker, utredare, med mera. Förmågan att skriva väl, att snabbt kunna sätta sig in i komplexa frågor och att se problem ur nya vinklar är eftertraktad bland arbetsgivare, i alla ämnen och samhällssektorer, överallt i världen. För intresserade och ambitiösa studenter är filosofisk träning därför en viktig tillgång, oavsett vad de väljer för framtida karriär.

Mer om värdet av filosofiutbildning

Markör undersökte 2016 hur filosofistudenter klarar sig efter studierna.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att:

  • 81 procent av de tidigare studenterna har någon form av anställning eller är egen företagare. 11 procent studerar. Endast några få (3 procent) uppger att de är arbetslösa.
  • 76 procent är som helhet nöjda med utbildningen
  • 93 procent uppger att de haft nytta av utbildningen i arbetslivet
  • 96 procent uppger att de haft nytta av utbildningen utanför arbetslivet
  • Mest nytta har tidigare studenter haft av filosofiutbildningens träning i analytisk förmåga och kritiskt tänkande

Hela rapporten kan laddas ner här: Alumniundersökningen, 2016 (1328 Kb)

 

Se och lyssna till våra lärare

Du kanske undrar över hur undervisning i filosofi bedrivs. Här kan du lyssna till några av våra lärare prata om kunskap, hyptetisk-deduktiv metod, förklaringar, sociala konstruktioner, samt kausala misstag.

Åsa Wikforss: Vad är kunskap?

 

 

Åsa Burman: Kunskapsbegreppet

 

 

Mikael Janvid: Hypotetisk-deduktiv metod

 

 

Björn Brunnander: Förklaringar

 

 

Åsa Burman: Sociala konstruktioner

 

 

Animerade filmer

Hypotetisk-deduktiv metod

 

 

Kausalt misstag

 

 

 

Kontakt

Filosofiska institutionens expedition
Studievägledare
Studierektor Praktisk filosofi
Studierektor Teoretisk filosofi
Studierektor lärarprogram
På denna sida