Stockholms universitet

COP27: Suanne Segovia kartlägger förtroende bland deltagarna

Hur stort är förtroendet för FN:s klimatarbete bland icke-statliga aktörer? Suanne Segovia genomför en storskalig undersökning på plats vid COP27 i Egypten.

Entrance at COP27 in Sharm El Sheikh, Egypt
Ingången till klimattoppmötet COP27 i Sharm El Sheikh, Egypten. Photo: Suanne Segovia

Suanne Segovia är doktorand i internationella relationer och miljöpolitik vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet.Hon forskar om skärningspunkten mellan internationella relationer och miljöfrågor, med fokus på ursprungsbefolkningar.

Under klimatmötet COP27 i Egypten deltar hon som en del av projektet GlocalClim (Glocalizing Climate Governance: The role of Integrated Governance for a Just and Legitimate Adaptation to Climate Risks), som drivs från Stockholm universitet.

 

Undersökning bland observatörer vid COP27

Suanne Segovia at COP27 in Egypt.
Suanne Segovia på COP27.

Forskargruppen GlocalClim genomför vid COP27 en storskalig undersökning bland observatörer, både digitalt och på plats. Syftet är att undersöka förtroendet för hur FN arbetar med anpassnings- och begränsningsåtgärder på klimatområdet. Dessutom har Suanne Segovia genomfört intervjuer för sitt doktorandprojekt om ursprungsbefolkningars deltagande i och tilltro till FN:s klimatförändringsarbete.

– Under den första veckan av COP27 har vi distribuerat GlocalClim-undersökningen med frågor till icke-statliga aktörer om deras uppfattningar om rättvisa och legitimitet vid klimatstyrningsprocesserna i FN:s klimatkonvention UNFCCC och skillnader mellan begränsnings- och anpassningsområden. Över 100 personer som kvinnor, ungdomar, miljöorganisationer, urbefolkningar, fackföreningar, bönder och företagsorganisationer har svarat på vår enkät, säger Suanne Segovia.

 

Andra omgången av undersökningen

Indigenous peoples protesting at COP27
Ursprungsbefolkningar protesterar vid COP27. Foto: Suanne Segovia

I år genomförs andra omgången av undersökningen. Tillsammans med data från COP26 förra hösten förväntar sig forskarna att de nya resultaten ska öka kunskapen om hur rättviseuppfattningar hos icke-statliga aktörer påverkar deras uppfattning kring legitimitet av klimatstyrning.

Suanne Segovia har också genomfört semistrukturerade intervjuer och informella samtal med urbefolkningar för att förstå deras förtroende för politiska institutioner.

– Dessa empiriska bevis kommer att ligga till grund för min doktorsavhandling. Där utvecklar jag en teori som tar upp olika dimensioner av miljörättvisa för att förklara urbefolkningens förtroendenivåer för institutioner som styr klimatanpassningen, säger Suanne Segovia.

Läs även artikel från februari 2022 om GlocalClim: Med sikte på rättvis klimatanpassning

Läs mer om GlocalClim (Glocalizing Climate Governance: The role of Integrated Governance for a Just and Legitimate Adaptation to Climate Risks)

Läs mer om Suanne Segovias forskning