Stockholms universitet

Svårare än väntat för glaciärer att återhämta sig från klimatuppvärmningen

Istungor är flytande förlängningar av glaciärer. Om Grönlands näst största flytande istunga bryts upp kan den sannolikt inte återhämta sig om inte jordens framtida klimat blir avsevärt kallare. Detta är resultaten av en ny studie, publicerad i Nature Communications.

 

 

Ett forskarlag från Stockholms universitet och University of California Irvine undersökte om Petermanns istunga på norra Grönland kunde återhämta sig från ett framtida sammanbrott på grund av klimatförändringarna. De använde en sofistikerad datormodell för att simulera den potentiella återhämtningen av den flytande istungan.

– När den flytande istungan väl fallit isär skulle den vara svår att bygga upp igen, även om den globala uppvärmningen stannade upp, säger Henning Åkesson, som ledde studien vid Stockholms universitet.

– Om Petermanns istunga försvinner måste vi göra en historisk tidsresa mot ett kallare klimat, liknande det före den industriella revolutionen, för att tungan ska återuppstå, säger Åkesson.

Flytande istungor minskar isförlusten från våra polarisar. Dessa grindvakter begränsar därmed havsnivåhöjningen orsakad av klimatuppvärmningen. 

– Resultaten av den här studien signalerar att det är viktigare än någonsin att undvika att de flytande istungorna bryts upp, säger Åkesson.

Flytande istunga. Foto: Martin Jakobsson.
 

Glaciärer smälter snabbt

Petermann är en av Grönlands få återstående flytande istungor och den bevakas av forskare över hela världen efter att isberg flera gånger Manhattans storlek bröts av 2010 och 2012. Petermann förlorade därmed 40 procent av sin flytande istunga. Forskare är bekymrade över att ytterligare uppbrott eller till och med kollaps av istungan skulle påskynda isens framfart från inlandsisen till havet. 2018 upptäcktes en ny spricka i mitten av istungan, vilket förnyade oron för Petermanns tillstånd.

 

Glaciärforskarna är oroade

Den aktuella studien fokuserade på nordvästra Grönlands största glaciär. Ett liknande bekymmer är att de större flytande istungorna som finns i Antarktis också kan vara svåra att bygga upp igen, om de skulle brytas upp.

– Detta är bara det första steget, men risken är att våra upptäckter inte är unika för Petermannglaciären och Grönland. Om de inte är det, kan en fortsatt uppvärmning av Södra och Norra Ishavet pressa tillbaka de flytande istungorna som skyddar jordens inlandsisar till ett nytt läge som skulle innebära ökade förluster av is. Ett sådant scenario kan vara svårt att återhämta sig från, säger Åkesson.

Glaciärforskarna betonar att vi måste fastställa exakt hur de flytande istungorna bryts upp och hur mycket mer uppvärmning de nu tål innan de bryter samman.

Foto: Martin Jakobsson

Referenser
Åkesson, H., Morlighem, M., Nilsson, J., Stranne, C., Jakobsson, M. Petermann Ice Shelf may not recover after a future breakup. Nature Communications. Studien är finansierad av Vetenskapsrådet.

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-29529-5