Stockholms universitet

Finansiering till kommunikationsprojekt vid Tarfala forskningsstation

Syftet är att tillgängliggöra forskningen för att skapa en djupare förståelse för klimatförändringarna i Arktis.

Föreståndaren för Tarfala Forskningsstation (TRS), Nina Kirchner har tillsammans med tillförordnad operativ stationschef Annika Granebeck nyligen beviljats 1,778,966 SEK från Formas. Projekt kommer att tillgängliggöra forskningen som bedrivs vid TRS för allmänheten samt skapa en djupare förståelse för klimatförändringarna i Arktis.

Tarfala forskningsstation april 2022. Fotograf Nina Kirchner.

Tarfala forskningsstation april 2022. Fotograf Nina Kirchner.
 

Tarfala forskningsstation( TRS) är unik i sitt slag i eftersom stationen ligger mitt i den exceptionella arktisk alpina miljön som utgör basen för forskningen som bedrivs här. Här studeras glaciärer och den pågående klimatförändringen, och det brådskar med att kommunicera vad som sker eftersom dessa förändringar sker nu, de sker snabbt och de leder till oåterkalleliga förändringar.

Därför startar vi nu upp ett nytt kommunikationsprojektet där vi och öppnar upp forskningsstationen för externa besök och bjuder in allmänheten att träffa våra forskare. Vi kommer att konkretiserar vetenskapliga fakta till kunskapsaktiviteter som vem som helst kan ta till sig, förstå och delta i.

Vi kommer att erbjuda medborgarforskningsprojekt, utomhusutställning, kunskapshöjande glaciärvandringar, Öppet hus-dagar och vetenskapscafé.  Målet är att förmedla kunskap, som leder till verklig förståelse, eftersom vi ser det som en nyckelfråga för att skapa den samhällsomställning som krävs för att möta klimatutmaningen.

Välkomna till Tarfala forskningsstation!