Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskargrupp Geomorfologi och glaciologi

Genom att analysera landskapselement kan vi rekonstruera miljöer och processer som tidigare verkat i landskapet, och vi har ett särskilt fokus på områden som är eller har varit täckta av glaciärer och inlandsisar.

Förberedelser för att mäta vinterbalansen, Robots glaciär. Fotograf Nina Kirchner.
Förberedelser för att mäta vinterbalansen, Robots glaciär. Fotograf Nina Kirchner.

Gruppbeskrivning

Geomorfologi och glaciologi är en av våra fyra forskningsenheter vid institutionen. Nedan presenteras enhetens forskning. Vi forskar också om pågående processer, såväl på glaciärer som inom mer tillämpad forskning i tropiska områden.

De metoder vi använder är till exempel fältinsamling av data, fjärranalys, GIS-analys, datering av sediment och landformer, samt numerisk modellering. Vi bedriver forskning i alla nedisade områden på jorden, bland annat Antarktis, Arktis, Nordamerika, norra Europa och Asien, och Centralasiatiska högländerna; men även i icke-glaciala miljöer, som till exempel Medelhavsområdet och Östafrika.

En viktig del av vår forskningsinfrastruktur är Tarfala vetenskapliga station i norra Sverige, där vi bedriver monitoring av glaciärer och hydrologi. Stationen är också en bas för fältundervisning i arktisk och alpin miljö.

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Nina Kirchner

Universitetslektor

Institutionen för naturgeografi
NinaKirchner.jpg

Medlemmar

Martim Mas e Braga

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
Profile_picture

Felicity Alice Holmes

Postdoktor

Institutionen för geologiska vetenskaper
fholmes

Per Holmlund

Professor i glaciologi

Institutionen för naturgeografi
Pelle

Peter Jansson

Professor i naturgeografi

Institutionen för naturgeografi

Nina Kirchner

Universitetslektor

Institutionen för naturgeografi
NinaKirchner.jpg

Jennifer Corinne Hammerton Newall

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
Picture of Jennifer in the field

Karlijn Ploeg

Forskningsassistent

Institutionen för naturgeografi

Abhay Prakash

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
Abhay Prakash

Arjen Stroeven

Professor i naturgeografi

Institutionen för naturgeografi
Arjen Stroeven

Lars-Ove Westerberg

Universitetslektor

Institutionen för naturgeografi
Lars-Ove Westerberg

Publikationer

Nyheter