Stockholms universitet

Forskargrupp Geomorfologi och glaciologi

Genom att analysera landskapselement kan vi rekonstruera miljöer och processer som tidigare verkat i landskapet, och vi har ett särskilt fokus på områden som är eller har varit täckta av glaciärer och inlandsisar.

Förberedelser för att mäta vinterbalansen, Robots glaciär. Fotograf Nina Kirchner.
Förberedelser för att mäta vinterbalansen, Robots glaciär. Fotograf Nina Kirchner.

Gruppbeskrivning

Geomorfologi och glaciologi är ett par av våra forskningsämnen vid institutionen. Nedan presenteras forskningen. Vi forskar också om pågående processer, såväl på glaciärer som inom mer tillämpad forskning i tropiska områden.

De metoder vi använder är till exempel fältinsamling av data, fjärranalys, GIS-analys, datering av sediment och landformer, samt numerisk modellering. Vi bedriver forskning i alla nedisade områden på jorden, bland annat Antarktis, Arktis, Nordamerika, norra Europa och Asien, och Centralasiatiska högländerna; men även i icke-glaciala miljöer, som till exempel Medelhavsområdet och Östafrika.

En viktig del av vår forskningsinfrastruktur är Tarfala forskningsstation i norra Sverige, där vi bedriver monitoring av glaciärer och hydrologi. Stationen är också en bas för fältundervisning i arktisk och alpin miljö.

Publikationer

Nyheter