Stockholms universitet

Grönområden får stadsbor att må bättre

Forskare från bland annat Stockholms Resilienscentrum har kombinerat forskning kring folkhälsa och kring nyttan av natur för människor i städer för att skapa en ny hälsomodell som kan användas vid stadsplanering. Resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Människor leker i en park.
Ny forskning kartlägger hur parker, sjöar, träd och andra urbana grönområden ökar fysisk aktivitet och människors välbefinnande i städer. Foto: G. Krishnan/Unsplash

Att fysisk aktivitet förbättrar människors hälsa är välkänt. Men hur parker, sjöar, träd och andra grönområden ökar stadsbors fysiska aktivitet och allmänna välbefinnande har tidigare varit okänt. En vetenskaplig artikel i Proceedings of the National Academy of Sciences överbryggar detta kunskapsgap och visar hur man genom att ”bygga in” natur i städer ökar välbefinnandet hos dem som bor där.
Forskarna, bland andra Therese Lindahl från Stockholms Resilenscentrum, undersökte bland annat hur människor kan välja att gå några kvarter extra för att njuta av en blommande trädgård eller cykla till jobbet längs en å och då få bättre hälsa utifrån den fysiska aktiviteten. Hälsofördelar de kanske hade missat om de inte lockats av naturen och miljön där.

Mer information (på engelska) finns på
Stockholms Resiliencentrums webb