"EU:s klimatpaket är historiskt starkt"

Att EU under de närmaste åren skulle skrota Fit for 55-paketet eller allvarligt försvaga sina klimatmål är inte särskilt troligt, anser Professor Karin Bäckstrand i en intervju i Aktuell Hållbarhet. Däremot ser hon en risk för ett implementeringsmisslyckande, det vill säga att många länder - däribland Sverige - inte kommer att klara de beslutade målen om inte tempot i omställningen snart börjar öka.

Läs hela intervjun här