Konferenser och seminarier

Här hittar du information om forskningsseminarier som arrangeras vid Statsvetenskapliga institutionen. Information om alla våra evenemang finns också i kalendern.

 

Forskningsseminarier

Här hittar du information om olika forskningsseminarier och seminarieserier som arrangeras vid institutionen.

Statsvetenskapliga institutionens Allmänna seminarium är en föreläsningsserie där institutionens forskare diskuterar sin forskning men där även internationella och nationella forskare inbjuds att presentera och diskutera sin forskning. Seminarieserien är främst riktad mot institutionens egna forskare.

Program för allmänna seminariet

EPPLE seminariet är en seminarieserie som arrangeras inom ramen för ett av institutionens forskningsområde Politik och lärande om miljö.

EPPLE seminariet våren 2024 (vidare information på vår engelska sida)

På denna sida