Publikationer

Våra forskare producerar årligen en stor mängd publikationer av hög vetenskaplig kvalitet. Här finns länkar till olika söklistor i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, med ämnet statsvetenskap vid Stockholms universitet. Information om publikationer finns också under forskningsprojekt och forskargrupper.

 

Granskade artiklar i tidskrifter (Peer-reviewed)

Söklista i DiVA med granskade artiklar i tidskrifter, ämnet statsvetenskap vid Stockholms universitet

Sorterade på den senaste publicerade artikeln.

 

Böcker

Söklista med böcker, ämnet statsvetenskap vid Stockholms universitet

Sorterat på den senaste publicerade boken.

 

Kapitel i böcker

Söklista med kapitel i böcker, del av antologi, ämnet statsvetenskap vid Stockholms universitet

Sorterat på det senaste publicerade kapitlet.

 

Avhandlingar

Söklista med avhandlingar i ämnet statsvetenskap vid Stockholms universitet

Sorterade på den senaste avhandlingen.

 

Studentuppsatser

Söklista med kandidatuppsatser ämnet statsvetenskap vid Stockholms universitet

Sorterat på den senaste uppsatsen.

Söklista med masteruppsatser i ämnet statsvetenskap vid Stockholms universitet

Sorterat på den senaste uppsatsen.

På denna sida