Kontakt

Här hittar du adress- och kontaktinformation till övergripande funktioner på Statsvetenskapliga institutionen.

Telefon och e-post
Växel telefon: 08-16 20 00
E-post medarbetare och forskare: fornamn.efternamn@statsvet.su.se

Besöksadress och leveransadress
Universitetsvägen 10 F, F-huset plan 4, 5 och 7, samt Skogstorpet

Postadress
Statsvetenskapliga institutionen
Stockholms universitet
SE-106 91 STOCKHOLM

Fakturaadress
Se Information för leverantörer
Institutionens referensnr för fakturor: 320

Organisationsnummer
202100-3062 (Stockholms universitet)

Forskningsvistelse
Om du har frågor angående forskningsvistelse vid Statsvetenskapliga institutionen kontakta ställföreträdande prefekt Eva Erman.

 

Ledning

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Tf administrativ chef
Ekonom
Studierektor grundnivå
Studierektor för utbildning på forskarnivå
 

Forskare

Här hittar du våra forskares hemsidor och kontaktuppgifter

Här hittar du våra doktoranders hemsidor och kontaktuppgifter

 

Administrativ personal

Emma Bergström 
Studieadministrativ samordnare
Ansvarsområden: bemanning grundnivå och avancerad nivå, sekreterare i GUR.
Kontaktuppgifter

Makieu Betts
Utbildningshandläggare
Ansvarsområden: kursadministration Statsvetenskap I/Political Science I, administration inom forskarutbildningen, disputationer, sekreterare i FUR.
Kontaktuppgifter

Eleonora Chirindi
Internationell koordinator, Studieadministratör grundutbildning
Ansvarsområden: utbytesverksamhet, kursadministration Statsvetenskap II/Political Science II.
Kontaktuppgifter

Oskar Eriksson (tjänstledig)
Studievägledare/programsamordnare
Ansvarsområden: studievägledning, programsamordning, praktik grundnivå, Ämneslärarprogrammet, IMPRESS, alumnverksamhet.
Kontaktuppgifter

Erica Fredriksson
Studievägledare/administratör för masterutbildningen
Ansvarsområden: kursadministration och studievägledning för masterutbildningen, praktik avancerad nivå, alumnverksamhet.
Kontaktuppgifter

Anneli Lindén
Personalhandläggare
Ansvarsområden: personaladministration, back-up för registrator, sukatansvarig, reseräkningar och utlägg.
Kontaktuppgifter

Åsa Mäki
Studieadministratör
Ansvarsområden: kursadministration Statsvetenskap III/Political Science III, administrativ kurskoordinator för praktik grundnivå, Erasmuspraktik grundnivå.
Kontaktuppgifter

Christian Antoni Möllerop
Tf administrativ chef 
Ansvarsområden: övergripande ansvar för den administrativa verksamheten, sekreterare i institutionsstyrelsen.
Kontaktuppgifter

Malin Petersson
Ekonom
Ansvarsområden: löpande faktureringar, budget, halv- och helårsbokslut, attesteringar, upphandlingar, resebyrå/resebokningar.
Kontaktuppgifter

Pernilla Nordahl
Administratör
Ansvarsområden: IT och telefoni, nycklar, passerkort samt kopiatorer, lokaler, allmänna seminariet, konferenser/evenemang.
Kontaktuppgifter

Jonas Rådne
Kommunikatör
Ansvarsområden: kommunikation, huvudredaktör för webbplatsen, presskontakt.
Kontaktuppgifter

Åsa Sandlund
Studievägledare/Tillgänglihetskoordinator
Ansvarsområden: Tillgänglighetskoordinator, Samverkansinlärning, studievägledning.
Kontaktuppgifter

 

Studentärenden

Du hittar kontaktuppgifter till institutionens studievägledare, studentexpedition och studierektorer under utbildningsingången.

Kontaktuppgifter till studievägledare, studentexpedition och studierektorer

 

Arkiv och registratur

Behöver du ta del av en arkiverad handling så kan du kontakta vår registrator:

arkiv.registratur@statsvet.su.se

För mer information om hur du tar del av allmän handling se länken nedan.

Hur tar jag del av allmän handling?

 

Press

Presskontakt

Jonas Rådne, kommunikatör
Telefon: +46 (0) 8-16 31 37

Stockholms universitets centrala presstjänst

Universitetets presstjänst förmedlar aktuella händelser från Stockholms universitets forskning, utbildning och övrig verksamhet.

Press och media

Presstelefon: 08-16 40 90
E-post: press@su.se

Vem forskar om vad?

Söker du en forskare inom ett specifikt område så kan du se våra expertlistor här.

 

 

På denna sida