Vem forskar om vad?

Statsvetenskapliga institutionens forskning spänner över en lång rad områden.

Här hittar du våra forskningsområden listade med länkar till forskarnas namn och kontaktuppgifter.

Hans Agné

Niklas Bremberg
Niklas forskning kretsar kring internationella relationer och europeisk integration och för närvarande fokuserar han på EU:s utrikespolitik och klimat-relaterade säkerhetsrisker samt regional separatism och europeisk integration i fallen Katalonien och Skottland.

Alexander Katsaitis

Alexander Katsaitis är doktor i statsvetenskap. Hans forskning fokuserar på samspelet mellan beslutsfattare och intresseorganisationer inom EU.

Torbjörn Larsson
Torbjörn Larsson är docent i statsvetenskap och specialiserad på hur EU:s administration fungerar. Han har tidigare gästforskat i fem år vid European Institute of Public Administration i Maastricht.

Ulrika Mörth
Ulrika Mörth är professor i statsvetenskap och specialiserad på europeisk politik. Hennes nuvarande forskningsområden innefattar bland annat den politiska roll internationella företag spelar, staters möjligheter att reglera deras verksamhet och kampen mot pengatvätt.

Ludvig Norman
Ludvig Norman är doktor i statsvetenskap och specialiserad på EU, EU:s institutioner och populism inom Europa.

Jonas Tallberg
Jonas Tallberg är professor i statsvetenskap och specialiserad på transnationella aktörer och global styrning. Han är författare eller medförfattare till flera böcker om EU och andra internationella organisationer, bland andra Europeiseringen av Sverige, EU:s politiska system, Leadership and Negotiation in the European Union och European Governance and Supranational Institutions.

Eva Hansson
Särskilt Sydostasien.

Marta Reuter

Torbjörn Larsson

Martin Qvist

Martin Qvist är doktor i statsvetenskap. Han är förvaltningsforskare med inriktning mot frågor om reformer och styrning av offentlig förvaltning.

Marta Reuter

Marta Reuter är docent i statsvetenskap. Hon forskar om civilsamhällets organisationer och om relationen mellan civilsamhället och staten.

Maritta Soininen

Göran Sundström
Göran Sundström är professor i statsvetenskap. Hans forskning behandlar bland annat offentlig förvaltning och förvaltningspolitik, styrning och kontroll, tjänstemannaroller i en omvandlad stat, europeisering av stater och institutionell teori.

Eva Erman

Jonas Tallberg
Jonas Tallberg är professor i statsvetenskap och specialiserad på transnationella aktörer och global styrning. Han är författare eller medförfattare till flera böcker om EU och andra internationella organisationer, bland andra Europeiseringen av Sverige, EU:s politiska system, Leadership and Negotiation in the European Union och European Governance and Supranational Institutions.

Faradj Koliev
Faradj Koliev, Fil. dr. i statsvetenskap och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen.
Hans forskningsfokus är bland annat internationellt samarbete och betydelsen av sociala sanktioner. Faradj har bland annat forskat om skambeläggande ”shaming” inom internationell politik.

Magnus Reitberger

Jonas Tallberg
Jonas Tallberg är professor i statsvetenskap och specialiserad på transnationella aktörer och global styrning. Han är författare eller medförfattare till flera böcker om EU och andra internationella organisationer, bland andra Europeiseringen av Sverige, EU:s politiska system, Leadership and Negotiation in the European Union och European Governance and Supranational Institutions.

Centralasien
Merrick Tabor

Danmark
Drude Dahlerup

Indien
Helena Berglund

Indonesien
Eva Hansson

Kanada
Max Waltman

Kirgizistan
Merrick Tabor

Mellanöstern
Drude Dahlerup

Thailand
Eva Hansson

USA
Merrick Tabor
Amerikansk politik och samhälle samt val och valsystemet.

Vietnam
Eva Hansson

Jon Nyhlén
Jon Nyhlén är specialiserad på integrations – och migrationspolitik på kommunal nivå. Särskilt skillnader mellan olika kommuners flyktingmottagande, främlingskritiska partiers påverkan på lokalt flyktingmottagande samt konsekvenser av den så kallade "etableringsreformen". Betydelsen av lokala arbetssätt för integration av nyanlända.

Alexandra Buylova
Alexandra Buylova forskar om klimatpolitik och styrning, till exempel planering av teknik för att ta upp koldioxid. Språk engelska.

Karin Bäckstrand
Karin Bäckstrand är professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning och specialiserad på global miljöpolitik.

Andreas Duit
Andreas Duit är professor i statsvetenskap och specialiserad på komparativ miljöpolitik, särskilt statens roll i att hantera miljöproblem.

Ayşem Mert
Ayşem Mert är docent och leder ett projekt om hur miljö- och klimatpolitiken kommer utvecklas efter pandemin. Språk engelska.

Lenita Freidenvall
Lenita Freidenvall är docent i statsvetenskap och specialiserad på jämställdshetspolitik.

Sirus Dehdari

Sirus Dehdari är doktor i statsvetenskap. Han forskar kring frågor om populism och politiskt deltagande.

Torbjörn Larsson
Torbjörn Larsson är docent i statsvetenskap och specialierad på bland annat svensk politik och offentlig förvaltning.

Karl Loxbo
Karl Loxbo är docent i statsvetenskap. Hans forskningsfokus är uppkomsten av högerpopulistiska partier och värderingsförskjutningar bland medborgare och vilka konsekvenser dessa får för partierna.

Tommy Möller
Tommy Möller är professor i statsvetenskap och specialiserad på svenska politiska partier och politiskt ledarskap.

Pär Nyman

Pär Nyman är doktor i statsvetenskap. Han forskar om politiskt beteende.

Göran Sundström
Göran Sundström är professor i statsvetenskap och specialiserad på offentlig förvaltning.

Jan Teorell

Jan Teorell är Lars Hierta professor i statskunskap. Hans forskningsfokus är väljarbeteende (vilka grupper brukar rösta hur), stödröstning, samt regeringsbildning.

Ludvig Beckman
Ludvig Beckman är professor i statsvetenskap. Hans forskningsfokus är rösträtten, grundlagsändringar och populism.

Sirus Dehdari

Sirus Dehdari är doktor i statsvetenskap. Han forskar kring frågor om populism och politiskt deltagande.

Pär Nyman

Pär Nyman är doktor i statsvetenskap. Han forskar om politiskt beteende.

Kåre Vernby
Kåre Vernby är docent i statsvetenskap. Hans forskningsfokus är politisk representation.

Hans Agné

Diane Sainsbury
Särskilt välfärdsstaten ur genusperspektiv.

 

På denna sida