Forskningsämnen

Statsvetenskap är studiet av politik. Politiken sätter ramarna för våra liv och påverkar våra valmöjligheter och vår vardag. Statsvetenskap lär oss att förstå och förklara det politiska livet och de demokratiska processerna.

Ämnet ger oss kunskap om centrala politiska problem och begrepp. Vad är makt? Vad är demokrati? Hur ska samhället styras?

Statsvetenskap är ett brett ämne och inkluderar flera olika inriktningar, som svensk politik, internationella relationer, politisk teori, förvaltning och jämförande politik.

Här har vi samlat våra olika forskningsämnen vid institutionen.

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde