Internt

Här hittar du som är anställd vid Statsvetenskapliga institutionen information som är viktig för din anställning och ditt arbete på institutionen.

 

Internsidor

På Statsvetenskapliga institutionens internsidor hittar du bland annat protokoll från styrelsemöten, policydokument, och information om interna rutiner.

Logga in på våra internsidor

Våra internsidor finns på en plattform som heter Confluence. Du loggar in med ditt universitetskonto.

 

Medarbetarwebben

Det mesta du behöver veta om att vara anställd vid Stockholms universitet hittar du på Medarbetarwebben.

Medarbetarwebben vid Stockholms universitet

 

Arbetsmiljö, likabehandling och jämställdhet

Här hittar du information om institutionens arbetsmiljöarbete. Du kan även ladda ner vår policy och handlingsplan.

Statsvetenskapliga institutionen har ett lokalt Råd för arbetsmiljö-, likabehandling- och jämställdhet (RALJ) vars uppgift är att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter vid institutionen. Gruppen arbetar med att bevaka och väcka intresse för frågor om arbetsmiljö och lika villkor.

Här hittar du vår policy och handlingsplan för arbetsmiljö, lika villkor och jämställdhet.

Policy för arbetsmiljö likabehandling och jämställdhet (436 Kb)

Handlingsplan arbetsmiljö lika villkor och jämställdhet (445 Kb)

Lenita Freidenvall, ordförande

Mica Caldegren, studeranderepresentant

Agneta Sundman Claesson, T/A-representant

Sara Moritz, doktorandrepresentant

Christian Antoni Möllerop, T/A-representant

Nagmeh Nasiritousi, representant lärare/forskare

Pernilla Nordahl, skyddsombud

Mindy Parkkinen, studeranderepresentant

Magnus Reitberger, representant lärare/forskare

Aino Simola, studeranderepresentant

Carl Vikberg, doktorandrepresentant

 

Vårt miljöombud vid institutionen är Jouni Reinikainen.

Besök gärna miljöwebben på SU:s hemsida för att bekanta dig med universitetets miljöarbete och miljöpolicy.
www.su.se/miljo

 

Krishantering

Stockholms universitet har en tipstelefon för studenter och medarbetare. Här går det att anmäla brott, hot, trakasserier eller annat rörande säkerheten vid universitetet. Även checklistor för krissituationer finns att ladda ner.

Säkerhet och krishantering vid Stockholms universitet

Intern krisplan

Institutionen har även en intern krisplan som du hittar nedan.

Statsvetenskapliga institutionens krisplan (595 Kb)

På denna sida