Om oss

Statsvetenskapliga institutionen ingår i den Samhällsvetenskapliga fakulteten och här arbetar runt 50 forskare och lärare, 25 doktorander samt 12 administratörer.

Institutionen strävar efter att fungera som en brygga mellan vetenskap och samhälle. Vi har omfattande och täta kontakter med olika grupper och nätverk inom nationell och internationell forskning.

Insatserna för brobyggen mellan vetenskap och samhälle grundas i stor utsträckning på medarbetarnas dubbelsidiga profiler, dels förankring i forskningen och samverkan med kolleger i andra länder, och dels breda kontaktytor gentemot medier, politik och förvaltning.

 

Historik

Statsvetenskapliga institutionen skapades år 1935 vid dåvarande Stockholms högskola. År 1960 blev högskolan Stockholms universitet och flyttade sedan från innerstaden till dess nuvarande läge i Frescati.

Redan år 1935 inrättades den första professorsstolen vid statsvetenskapliga institutionen och fick namn efter fabrikören, politikern, publicisten och skriftställaren Lars Johan Hierta. Förste innehavare blev Herbert Tingsten och den senaste att inneha professuren är Jan Teorell.

Läs mer om Hierta-professuren

 

Allmänna seminariet

Statsvetenskapliga institutionens allmänna seminarium är en föreläsningsserie där institutionens forskare diskuterar sin forskning men där även internationella och nationella forskare inbjuds att presentera och diskutera sin forskning. Seminarieserien är främst riktad mot institutionens egna forskare.

Program för allmänna seminariet hittar du här

 

Öppna föreläsningar

Statsvetenskapliga institutionen och ABF Stockholm arrangerar en serie forskningsföreläsningar där framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Du hittar dessa föreläsningar i vår kalender.

Kalender

Om du vill se tidigare föreläsningar hittar du dem på vår Youtube-kanal

 

Våra forskare i media

Våra forskare syns ofta i media såväl som experter som debattörer.
Här samlar vi ett urval av de senaste pressklippen

Besök även gärna sidorna "Vem forskar om vad?" där du kan hitta forskare via forskningsområde.

Vem forskar om vad?

 

På denna sida