Kontakt

Vi på Statsvetenskapliga institutionen är glada att vi får vara en del av din studentupplevelse och finns här för att hjälpa dig med dina frågor inför, under och efter studierna.

 

Studentexpedition

Till studentexpeditionen vid Statsvetenskapliga institutionen vänder du dig i första hand med allmänna frågor samt för tentautlämning, registrering, intyg, betygsutdrag, schema, läroplattformar mm som rör våra kurser.

Notera att intyg av annat slag än rena Ladok-utdrag har en handläggningstid på 3–4 arbetsdagar. Under perioder med hög arbetsbelastning (t.ex. vid terminsstart, inför sista ansökningsdag, etc.) kan dock handläggningstiden vara längre. Under dessa perioder rekommenderas att en begäran om intyg skickas via e-post till vår studievägledare.

Studentexpedition
 

Studievägledare

Studievägledarna vid Statsvetenskapliga institutionen hjälper till med upplysningar och vägledning om olika studiegångar, kursval och examensbestämmelser som rör vårat ämne. Du kan också få hjälp med yrkesvägledning samt om du har svårigheter att följa den ordinarie undervisningen.

För frågor om praktik, vänligen mejla praktik@statsvet.su.se.

Studievägledare
Studievägledare masternivå
Utbyteskoordinator
 

Studierektorer

Studierektorerna samordnar det mesta som har med undervisningen att göra. Har du synpunkter på utbildningen eller vill du komma i kontakt med någon av våra studirektorer så hittar du kontaktuppgifter till dem nedan.

Studierektorer
 

Nå din lärare

Vill du komma i kontakt med din lärare?

Här hittar du kontaktinformation till våra lärare

På denna sida