Studera utomlands

Att studera en period utomlands är en fantastisk möjlighet att prova på en ny akademisk miljö och öka sin förståelse för andra länders kulturer, språk och samhälle. Som student vid Stockholms universitet har du möjlighet att söka utbytesstudier på två olika sätt, via din institution eller genom universitetets centrala avtal.

Studenter vid Eiffeltornet i Paris.
Foto: Mostphotos.

Utlandsstudier – en chans man inte bör missa!

 • Du får möjlighet att upptäcka ett land, en stad, en plats som du kanske inte skulle ha besökt annars
 • Studentlivet i ett annat land ger erfarenheter som du inte får på något annat sätt, som turist eller besökare
 • Du ökar dina språkkunskaper
 • Du förbättrar ditt CV – många arbetsgivare värdesätter att du har erfarenhet av studier utomlands
 • Du får möjlighet att studera vid högt rankade lärosäten som utanför avtalet inte är möjliga att komma in på utan att betala avgift
 • Du kan tillgodoräkna dig poängen i din examen och behålla ditt studielån

Bli inspirerad!

Hur är det egentligen att göra en del av sina studier utomlands? På den här sidan hittar du intervjuer med några av de studenter som har gjort utbyten via Stockholms universitet de senaste åren.

Låt dig inspireras av deras tips och erfarenheter!

 

Erasmus+

Statsvetenskapliga institutionen har tecknat utbytesavtal med ett antal universitet i Europa. Avtalet gäller studier i statsvetenskap.

Vid de flesta universitet bedrivs studierna i programform vilket innebär att urvalet av kurser kan sträckas till att gälla även de närbesläktade kurser som ingår i programmet.

Utbyten sker inom ramen för ERASMUS+. Som Erasmusstudent är du befriad från termins- och undervisningsavgifter och får dessutom ett mindre stipendium/bidrag.

Alla utbytesavtal och information om våra partneruniversitet hittar nedan samt i Stockholms universitets utbytesdatabas. Information om institutionens partneruniversitet hittar du även i bokhyllan utanför studentexpeditionen (F472).  

Antagning till dessa utbytesplatser sker vid institutionen. För information kontakta exchange@statsvet.su.se.

Se även: su.se/erasmusutbyte.

 

Nordplus och Nordlys

De större nordiska universiteten har ett statsvetenskapligt nätverk inom ramen för ett av Nordiska rådet finansierat studentutbyte.

NORDPLUS-nätverket erbjuder möjligheter att läsa vid andra universitet inom Norden. Som Nordplusstudent är du befriad från termins- och undervisningsavgifter och kan även ansöka om ett mindre stipenidum. Eventuellt måste du betala en kåravgift. Nordplusstipendium söker du via institutionen på samma sätt som du söker övriga utbytesplatser.

Läs mer om NORDPLUS-nätverket.

Nordlys söker du istället centralt. Det finns en plats vid alla våra partneruniversitet inom nätverket.

Läs mer om Nordlys.

Sista ansökningsdag

26 februari för hösttermin, vårtermin och hela läsåret.
10 september för restplatser till vårterminen.

Application instructions/Ansökningsinstruktioner (278 Kb)

Ansökningsprocessen

 1. Kolla genom listan över institutionens partneruniversitet och utbytesplatser och fundera på vilka länder och universitet du är intresserad av, på vilket språk du vill läsa och om du uppfyller behörighetkraven.
 2. Ta gärna kontakt med oss via exchange@su.se med frågor eller för att diskutera ditt utbyte med oss.
 3. Läs genom Ansökningsinstruktioner som publiceras ca. en månad innan sista ansökningsdag. I dokumentet hittar du även länken till online-ansökan.
 4. Fyll i online-ansökan och skicka in allt innan sista ansökningsdag.
 5. Tillsammans med ansökan ska du ladda upp studieintyg, ett foto, ev. dokumentation av språkkunskaper och andra dokument som du bedömer vara viktiga för din ansökan. Du ska även bifoga ett motiveringsbrev på engelska på cirka en A4-sida där du beskriver dig själv och varför du har valt att söka utbytesstudier, samt vad du har för förväntningar av utbytesperioden.
 6. Urval baseras på en sammanvägd bedömning av antal högskolepoäng och betyg. Programstudenter (KOPO, Pol.kand) som väljer att söka utbytesstudier på den valfria terminen har förtur till utbtytesplatserna. Studenter som tidigare varit på utbyte eller som tidigare hoppat av en utbytesplats kommer att ges lägre prioritet. 
 7. Du kommer att få besked om du har blivit antagen cirka tre veckor efter sista ansökningsdatum.

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som Stockholms universitet ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter.

Så här behandlar vi personuppgifter för dig som ansöker om utbytesstudier: Behandling av personuppgifter (10 Kb)

Behörighet Erasmus+

För att ansöka till Erasmus+ programmet och studera statsvetenskap vid något av våra partneruniversitet måste du:

 1. Vara registrerad och aktiv som student vid Stockholms universitet med avsikt att ta en examen vid SU.
 2. Vid utresa kunna redovisa godkända studier omfattande minst 60 högskolepoäng*.
 3. Vid utresa kunna redovisa godkända studier omfattande minst 30 högskolepoäng i statsvetenskap eller internationella relationer*.
 4. Inte ha varit på Erasmus+ studier tidigare på samma studienivå i mer än sex månader.
 5. Studierna vid värduniversitetet ska omfatta minst tre och högst tolv månaders heltidsstudier.
 6. Göra det språktest före och efter mobiliteten som krävs för Erasmus+ studenter. Länken skickas automatiskt till Erasmus+ stipendiaterna. Det finns även möjlighet att gå en språkurs online.

* Se information under Partneruniversitet  för specifika behörighetskrav vid vissa partneruniversitet.


Behörighet Nordplus

För att ansöka till Nordplus-programmet och studera statsvetenskap vid något av våra partneruniversitet måste du:

 1. Vara registrerad och aktiv som student vid Statsvetenskapliga institutionen (eller läsa internationella relationer eller globala utvecklingsstudier) vid Stockholms universitet med avsikt att ta en examen vid SU.
 2. Vid utresa kunna redovisa godkända studier omfattande minst 120 högskolepoäng.
 3. Vid utresa kunna redovisa godkända studier omfattande minst 60 högskolepoäng i statsvetenskap.
 4. Inte ha varit på Nordplus studier tidigare på samma studienivå i mer än 6 månader.
 5. Studierna vid värduniversitetet ska omfatta minst en och högst tolv månaders heltidsstudier.

 

 

Innan avresa ska du sätta samman en studieplan tillsammans med utbyteskoordinatorn vid din institution. Studieplanen (Learning Agreement) ska signeras av alla tre parter (studenten, värdinstitutionen samt heminstitutionen). Studieplanen ska innehålla information om vilka kurser du ska gå och vilka poäng du kan tillgodoräkna dig när du kommer tillbaka.

Tillgodoräknande sker inte automatiskt utan du måste själv ansöka för att få dina betyg tillgodoräknande när din utbytestermin är slut. Du ansöker om tillgodoräknande direkt i Ladok genom att logga in på www.student.ladok.se och sedan klicka på "Ansök om" och "Tillgodoräknande". Det är viktigt att du laddar upp ett signerat Learning Agreement samt ditt officiella betygsdokument som bilagor i samband med ansökan i Ladok.

Observera att ifall du väljer att läsa andra kurser än de som beslutats om i ditt Learning Agreement så kan det hända att du inte kan tillgodoräkna dig de poängen i din svenska examen vid Stockholms universitet.

 

Double Master Degree with Ludwig-Maximilian-Universität

The Department of Political Science at Stockholm University and the Geschwister Scholl Institute of Political Science at Ludwig-Maximilians-Universität München have teamed up to offer a double degree option by combining the Master in Political Science of Stockholms Universitet (120 ECTS) and the Master Program in Political Science of LMU Munich (120 ECTS).

Double Master Degree with Ludwig-Maximilian-Universität

 

Praktik Erasmus +

Som student vid Stockholms universitet har du via Erasmus+ möjlighet att ansöka om stipendium för att praktisera vid ett företag eller en organisation i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet.

Praktik utomlands via Erasmus+

 

Stockholms universitets centrala utbytesavtal

Stockholms universitet har centrala universitetsövergripande utbytesavtal med ett femtiotal universitet.

Bland dessa märks högt rankade universitet som The Australian National University, The University of Auckland, National University of Singapore, University of Washington i Seattle, Vanderbilt University i Nashville, University of Michigan och New York University.

Stockholms universitets avtal

Vill du studera utomlands utanför Europa höstterminen 2023 eller ett helt år HT23/VT24?


Ansökningsperiod centrala avtal: 1-30 november 2022.


Utbytesplatserna kan sökas av samtliga studenter vid Stockholms universitet oavsett ämnesområde och institutionstillhörighet.


Länk till ansökan, information om behörighetskrav och lista med platser att söka finns här.


Har du frågor kring utlysningen är du välkommen att kontakta Studentavdelningen, Gruppen för internationell mobilitet:


E-post: studentutbyte@su.se.
Tel: 08-16 4900 (telefontider: tisdagar 10-12 & torsdagar 13-15).


Vi kommer även ha Zoom drop in för dig som behöver hjälp med din ansökan eller har frågor om utlysningen. Här finns tider och länkar.


Välkommen med din ansökan!

 

North2North

North2North är ett utbytesprogram inom nätverket University of the Arctic vars syfte är att öka samarbetet mellan ett antal deltagande universitet i de nordliga delarna av Sverige, Island, Norge, Finland, USA, Kanada och Ryssland.

Studentutbytet administreras av Sektionen för internationell mobilitet.

North2north - utbytesplatser med stipendier

 

Kontakt

Utbyteskoordinator
Akademisk utbyteskoordinator
På denna sida