Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nordplus

Nordplus - Nordiska ministerrådets ramprogram för rörlighet inom utbildning i Norden. Nordplus högre utbildning bygger på nätverkssamarbete som ger stöd för student- och lärarutbyte.

Ansökan till din institution

Deltar din institution i ett ämnesnätverk inom Nordplus ansöker du om utbytesplats och stipendium vid din institution när de utlyser lediga Nordplusplatser och -stipendier. 

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Nordplusstipendium

Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel och har dessutom möjlighet att söka Nordplusstipendium plus en summa för reskostnader.

Kan vem som helst åka utomlands genom Nordplus?

För att delta i Nordplus måste du:

  • ha fullföljt minst ett års akademiska studier
  • kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier i din examen vid Stockholms universitet
  • studera mellan 1–12 månader vid värduniversitetet

Om det inte finns möjlighet att åka via din institution kan du kanske åka genom det centrala nätverket Nordlys istället.

 

På denna sida