Börja forska

Är du intresserad av att forska inom statsvetenskap? Utbildningen på forskarnivå i statsvetenskap syftar till att ge dig fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, ingående träning i forskningsmetodik och goda insikter i de problemställningar som förekommer inom forskningen och vid den praktiska tillämpningen av forskningsresultat.

Utbildningen ska göra den studerande förtrogen med skilda samhälls- och idéstrukturer och ge en bred orientering om forskningsutvecklingen inom ämnet i avsikt att göra den studerande till en kritisk och självständig forskare med förmåga att planlägga och utarbeta vetenskapliga rapporter.

Läs mer om forskarutbildningen

 

 

Kontakt

Studierektor för utbildning på forskarnivå
På denna sida