Samarbeten

Forskare på Statsvetenskapliga institutionen samverkar med det omgivande samhället på flera sätt. Institutionens forskare medverkar till exempel i offentliga utredningar, lämnar remissvar på lagförslag, ingår i internationella expertorgan och syns i media som experter.

 

Statsvetenskapliga institutionen och ABF Stockholm arrangerar en serie forskningsföreläsningar där framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Du hittar dessa föreläsningar i vår kalender.

Kalender

Om du vill se tidigare föreläsningar hittar du dem på vår Youtube-kanal

 

Fest-i-val

Projektet Fest-i-val syftar till att öka gymnasieelevers kunskap om demokratins möjligheter och utmaningar. Projektet har bland annat fått stöd från Riksbankens jubileumsfond och är ett samarbete med Stockholm Stad, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Stockholm universitetets.

Inom ramen för projektet har Stockholms universitet 2018 och 2019 arrangerat en heldag för inbjudna gymnasieskolor under namnet Fest-i-val som bland annat innehållit workshops och en plenumdiskussion.

8 lektioner i val - politik och demokrati inför valet 2018

Demokratimässan 2021

Den 26 januari 1921 fattade riksdagen det slutgiltiga beslutet om kvinnlig rösträtt vilket innebar att Sverige fick allmän och lika rösträtt. Som en del av firandet av 100-årsjubileumet tog Stockholms universitet i samarbete med Göteborgs och Örebro universitet fram ett utbildningsmaterial riktat mot gymnasieskolan.

Hösten 2021 hölls även en digital demokratimässa vid Stockholms universitet. Demokratimässan ingick i ett regeringsuppdrag till Stockholms universitet om att stärka gymnasieelevers kunskaper om demokratins möjligheter och utmaningar.

Demokratimässa - den svenska demokratin firar 100 år

 

Våra forskare syns ofta i media såväl som experter som debattörer. I vårt pressrum samlar vi ett urval av de senaste pressklippen.

Besök även gärna sidorna "Vem forskar om vad?" där du kan hitta forskare via forskningsområde.

Pressrum

Vem forskar om vad?

 

Vill du, din klass eller ditt program veta mer om vad det innebär att studera statsvetenskap vid Stockholms universitet? 

I så fall är du varmt välkommen att anmäla intresse för en föreläsning där vi berättar mer om vårt ämne, våra program, olika inriktningar samt om hur det är att plugga på universitetet!

Vi kommer gärna till er och kan även hålla föreläsningen via Zoom.

Vid intresse kontakta studievagledare@statsvet.su.se eller ring 08–6747429.

 

 

Har du läst statsvetenskap hos oss? Då är du vår alumn!

 

 

Vi vill gärna hålla kontakten med dig som är tidigare student på Statsvetenskapliga institutionen.

Följ oss på Facebook

Håll kontakten med SU

Gå med i Stockholms universitets alumnnätverk.

 

Stockholms universitet centralt ordnar regelbundet aktiviteter för tidigare studenter - läs mer här!

 

På denna sida