Studera hos oss

Är du intresserad av samhällsfrågor och politik? Vill du påverka samhällsutvecklingen eller lära dig att förstå och analysera politik? Då är statsvetenskap något för dig! En examen från Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet står för hög kvalitet, både i Sverige och utomlands.

Studenter som tagit examen hos oss arbetar till exempel som utredare, analytiker, EU-tjänstemän, politiska sekreterare och FN-attachéer. Vanliga arbetsplatser är statliga myndigheter, kommuner, ambassader, Sveriges riksdag, tankesmedjor och biståndsorganisationer. Arbetsmarknaden för statsvetare är bred!

 

Våra kurser och program

 

Möt våra studenter

Hur är det att studera vid Statsvetenskapliga institutionen? Här kan du möta några av våra studenter som läser fristående kurser, kandidatprogram och masterprogram.

Möt Kübra som läser statsvetenskap på grundnivå

 

 

Möt Izabella Martins Grapengeisser som läser internationella masterprogrammet i statsvetenskap

 

 

Möt Emilia som läser det internationella masterprogrammet i samhällsvetenskapliga miljöstudier

 

 

Hör Emilia berätta om vad det innebär att studera samhällsvetenskapliga miljöstudier och ställ dina frågor om utbildningen till Emilia här

Porträttbild på studenten Gustav Forsell.
Gustav Forsell. Foto: privat.

Jag valde att läsa fristående kurser för att ha större möjlighet att själv bestämma vilka kurser jag ville läsa.

 

 

Läs intervjun med Gustav här

Bild på studenten Victor Sjölander.
Foto: Stockholms universitet.

Det bästa med min utbildning är att jag får en bred förståelse för hur samhället fungerar

Victor Sjölander läser Politices kandidatprogrammet i nationalekonomi och statsvetenskap. Det bästa med utbildningen tycker han är kombinationen av politik och ekonomi som ger en bred förståelse för hur samhället fungerar.

Läs intervjun med Victor

Porträttbild på studenten Helena Eriksson.
Foto: privat.

Jag kände att en examen i statsvetenskap skulle ge mig bredare valmöjligheter i arbetslivet

Läs intervjun med Helena

 

 

 

 

Bild på studenten Marco Kessler.
Photo: Stockholm University.

It is an international program with students from all around the world

Marco Kessler had finished his bachelor in economics and wanted to study something with a more holistic approach when he found the master’s programme in Environmental Social Science.

Read an interview with Marco

 

Vad leder studierna till?

Många områden av samhället inom både privat och offentlig verksamhet påverkas av politiska strukturer och mekanismer. En utbildning i statsvetenskap ger goda kunskaper om hur vårt samhälle är strukturerat och fungerar. Det ökade behovet av omvärldsanalys gör att intresset för att anställa statsvetare blir allt större även inom privat verksamhet.

Studenter som tagit examen hos oss arbetar t.ex. som utredare, analytiker, jämställdhetskonsulter, utvecklingsstrateger, informatörer, rådgivare, kommunsekreterare, EU-tjänstemän, politiska sekreterare och FN-attachéer.

Vanliga arbetsplatser är statliga myndigheter, kommuner, ambassader, Sveriges riksdag, fackföreningar, tankesmedjor eller biståndsorganisationer. Några av våra studenter har också valt att fortsätta vid institutionen som lärare och forskare.

Bland våra alumner (tidigare studenter) återfinns också flera politiska reportrar, finansministrar, chefredaktörer, programledare och generaldirektörer, en talman i Sveriges riksdag – och två statsministrar!

 

Undersökning visar att alumner får statsvetenskapligt relevanta jobb

De senaste alumniundersökningarna genomförda av Statsvetenskapliga institutionen (2019) och Stockholms universitets studentavdelning (2021) visar att institutionens alumner får anställning snabbt efter examen, de flesta (70 %) inom sex månader. Resultatet visar även att majoriteten får arbeten som är statsvetenskapligt relevanta vid arbetsplatser som till stor del sysslar med förvaltning eller politik. De vanligaste sektorerna där våra tidigare studenter arbetar är:

 • Offentlig sektor: 62 %
  • Statliga myndigheter
  • Regioner
  • Kommuner
  • Inkl. internationella organisationer (EU, FN, osv)
 • Privat sektor: 26 %
  • Media
  • Finansbolag
  • Privata vårdföretag
  • Konsultföretag
 • Ideel sektor: 10 %
  • Politiska partier
  • Intresseorganisationer
  • Tankesmedjor
 • Egen företagare: 2 %

Alumnernas titlar och arbetsuppgifter tyder på att deras huvudsakliga dagliga sysselsättning inte skiljer sig mycket från hur de studerade under sin utbildning. Nämligen att ta in mycket information för att sedan organisera, sammanfatta och analysera. De vanligaste arbetsuppgifterna som framkom i undersökningarna var:

 • Analys: 20 %
 • Administration: 17 %
 • Kommunikation: 13 %
 • Vägledning/rådgivning: 12 %
 • Forskning: 10 %
 • Handläggning: 10 %

Praktik lyfts fram som särskilt viktigt för möjligheterna på arbetsmarknaden efter examen och uppemot 80 % av de som praktiserat under sin utbildning anger att praktiken varit avgörande för att få jobb. Metodkunskap och erfarenhet av utlandsstudier lyftes också upp som uppskattade på arbetsmarknaden. Det framgick även i undersökningarna att tidigare studenter tenderar att ha en positiv löneutveckling.

Läs rapporten: Alumnrapport 2021 (377 Kb)

Se samtliga frågeställningar och resultat:

 

Möt våra lärare

Som student vid Statsvetenskapliga institutionen kommer du att möta forskare som är framstående inom sina respektive områden, ofta syns i media, deltar i statliga utredningar, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i internationella expertorgan.

Bild på professor Tommy Möller.
Tommy Möller. Foto: Stockholms universitet.

Tommy Möller beskriver sin forskning som spretig. Han forskar bland annat om det svenska partiväsendet, om politiskt ledarskap och politisk historia. Hans råd till studenter är att investera både tid och engagemang i studierna.

Läs mer om Tommy

 

 

Bild på professor Eva Erman.
Eva Erman. Foto: privat.

Sanningssökandet och möjligheten att få djupdyka i spännande ämnen är det som Eva Erman uppskattar mest med sitt jobb. Hennes forskning kretsar kring demokratiteori och filosofisk metod.

Läs mer om Eva

 

 

Bild på Marta Reuter.
Marta Reuter. Foto: privat.

Marta Reuter forskar om civilsamhällets organisationer. Hon tycker det bästa med att vara forskare är att man får använda sin nyfikenhet som drivkraft i arbetet.

Läs mer om Marta

 

 

Bild på Jouni Reinikainen.
Jouni Reinikainen. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Jouni Reinikainen är universitetslektorn som skulle bli journalist. Men när en professor uppmanade honom att söka till forskarutbildningen kom han på andra tankar. Nu forskar han bland annat om rätten till självständighet för minoriteter.

Läs mer om Jouni

 

 

 

Möt våra alumner

Undrar du vad din utbildning kan leda till efter studierna? Här kan du läsa om hur det har gått för några av våra tidigare studenter och vad de arbetar med idag.

Bild på tidigare studenten Moa Westman.
Foto: privat.

Försök att göra mycket praktik, både mellan och under terminer. Det förbereder en ganska bra för arbetslivet.

Praktikterminen ledde till Moa Westmans första anställning på det multinationella vindenergibolaget Suzlon. Nu arbetar hon på FN:s miljöprogram UNEP, United Nations Environment Programme, i Kenya.

Läs intervjun med Moa Westman

Bild på tidigare studenten Johan Lantto.
Foto: Sofie Trosell/Stockholms universitet.

Viktigaste nyttan jag har haft av min utbildning är skrivandet

Som nydisputerad statsvetare fick Johan Lantto sitt första jobb på Finansdepartementet. Därefter har han hunnit med flera tjänster på riksdagen för att nu arbeta som utredare på Statskontoret.

Läs intervjun med Johan Lantto

Bild på tidigare studenten Anna Skantze.
Foto: Sofie Trosell/Stockholms universitet.

Gör praktik – det är mitt bästa tips - och våga säg till alla att du söker jobb!

Från UD till svenska ambassaden i Tanzania till PR-byrån Prime. Anna Skantze har erfarenhet från både den statliga och privata sektorn.

Läs intervjun med Anna Skantze

 

Varför är politik så viktigt att studera?

Vad forskas det om på Statsvetenskapliga institutionen? Och varför är statsvetenskaplig forskning så viktig? Möt åtta forskare från fyra ledande forskningsområden, som berättar om sin högaktuella forskning och varför den är viktig för demokratin.

 

 

Statsvetenskap är studiet av politik. Politiken sätter ramarna för våra liv och påverkar våra valmöjligheter och vår vardag. När du läser statsvetenskap lär du dig förstå och förklara det politiska livet och de demokratiska processerna.

Ämnet ger dig kunskap om centrala politiska problem och begrepp. Vad är makt? Vad är demokrati? Hur ska samhället styras? Du får lära dig mer om idéer, institutioner och processer inom såväl svensk som internationell politik.

Ämnet är brett och inkluderar flera olika inriktningar, som svensk politik, internationella relationer, politisk teori, förvaltning och jämförande politik.

Överallt där vi människor lever tillsammans ställs vi inför utmaningen att organisera oss för att lösa gemensamma problem. Globalisering, europeisk integration och andra utvecklingstendenser skapar behov av mer utvecklade politiska institutioner. Statsvetenskapen står mitt i denna utveckling och livliga debatt.

 

 

Kontakt

Studievägledare
På denna sida