Stockholms universitet logo, länk till startsida

Klimatforskare: ”Finanssektorn finansierar en farlig klimatframtid”

Investerare driver jorden farligt nära de så kallade tippningspunkterna, där de klimatmässiga följderna inte går att förutse. Bland annat för Amazonas regnskog, de stora inlandsisarna, korallreven och delar av golfströmmen. Det visar en ny klimatrapport, som tagits fram inför klimatmötet Stockholm+50 i början av juni.

– Grunden för finansiell stabilitet är en stabil planet. Ändå fokuserar banker och finansinstitut nästan uteslutande på klimatrelaterade risker för företags balansräkningar, inte på risker för planetens ekologiska system. Nu behöver dessa finansjättar vakna upp, säger Victor Galaz, biträdande chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Grafik över investeringar i företag i kött- och sojasektorn i Brasilianska Amazonas.
Investeringar i företag i kött- och sojasektorn i brasilianska Amazonas. Credit: Azote/Stockholm Resilience Centre Se animering här: https://financetransformation.earth/chapter-2/

En mer sårbar planet...

Rapporten, ”Economy and Finance for a Just Future on a Thriving Planet”, som lanserades den 1 juni när världens klimat- och miljöministrar samlas i Stockholm femtio år efter FN:s första miljömöte, sammanfattar den senaste forskningen om mänsklig påverkan på planeten. Resultaten visar att planeten blivit alltmer sårbar som ett resultat av jordbrukets expansion och andra mänskliga aktiviteter. Något som blivit allt tydligare under de 50 åren som passerat sedan FN:s första miljömöte.

...som leder till ökade risker

Detta har lett till en utarmad biosfär med ökade risker för både människor och miljö. Bland annat konstateras att mänskliga aktiviteter har förändrat minst 70% av planetens landyta, cirka 85% av våtmarkerna och över 66% av havet. Över 96 % av jordens däggdjursbiomassa består nu av människor (36 %) och vår boskap (60 %) – mindre än 4 % består av vilda djur.
– Det måste gå att omdirigera kapital och förändra ekonomins spelregler för att öka planetens resiliens och minska risken för att passera farliga tippningspunkter, säger David Collste, forskare vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, och medförfattare till rapporten.

Investerare stor maktfaktor

Rapporten lyfter särskilt fram det tunga ansvar som vilar på ”sovande finansjättar”. Uttrycket står för ett fåtal stora finansaktörer som har mycket stort inflytande över ekonomiska verksamheter i till exempel Amazonas regnskog och andra så kallade ”tipping elements”, områden med avgörande betydelse för global klimatstabilitet. Enligt nuvarande trender skulle till exempel de största institutionella investerarna: Blackrock, State Street och Vanguard, kunna ha en sammanlagd röstandel på över 34 % till 2028 och över 40 % till 2038 i de 500 företag som ingår i aktieindexet S&P 500 (Standard & Poor's 500), där 500 stora börsnoterade aktiebolag i USA ingår.
– Dessa investerare kommer att ha ett oproportionerligt stort ansvar för den framtida stabiliteten på vår planet och i våra samhällen, men hittills har ytterst få så kallade hållbara investeringar tagit itu med grundorsakerna till våra hållbarhetsproblem, säger Victor Galaz.
Rapporten uppmanar nu regeringar och finansinstitutioner att mer kraftfullt avveckla subventioner och investeringar till verksamheter som driver planetens viktiga ekologiska system mot tippningspunkter.

Om rapporten

På uppdrag av regeringen har Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet skrivit en oberoende vetenskaplig rapport, ”Economy and Finance for a Just Future on a Thriving Planet”, inför klimatmötet Stockholm+50. Läs mer
Läs mer i tidskriften Sveriges natur

Hitta mer material

Läs mer från Stockholm Resilience Centre inför klimatmötet Stockholm+50 "Looking back at fifty years of Earth-system science"

What can we expect from Stockholm+50?