Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stockholms universitet är med och skapar minusutsläpp

Stockholms universitet tar ett viktigt steg för att minska utsläppen av koldioxid. Tillsammans med Stockholm Exergi och ytterligare fem av deras kunder har man undertecknat avsiktsförklaringar om fjärrvärme med noll- eller minusutsläpp. Ambitionen är att tillsammans bidra till att nå klimatmålen.

Södra huset med texten Stockholms universitet på taket.
Foto: Ingmarie Andersson.

– Som universitet har vi en central roll i att ta fram nya forskningsrön och samtidigt utbilda människor för att hantera olika samhällsutmaningar, inte minst den pågående klimatförändringen. Genom att tillsammans med en rad andra aktörer i samhället vara med på Stockholm Exergis satsning på att producera fjärrvärme med negativa utsläpp, tar vi nu också ett stort och nödvändigt steg mot att också ta bort koldioxid från atmosfären och lagra den i marken. Samtidigt bidrar universitetet till forskning och utveckling inom detta viktiga område genom att vara en aktiv partner, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.

Under 2023 sätter Stockholm Exergi en kolsänka i drift. Det ska vara en storskalig anläggning för att avskilja koldioxid från bioenergi. Trädgårdsavfall blir biokol som genom så kallad pyrolys binder koldioxid. I processen skapas den värme som Stockholm Exergi tar vara på och distribuerar genom fjärrvärmesystemet.

Satsningen på negativa utsläpp är i linje med de förslag på åtgärder som finns i Stockholms universitets nya klimatfärdplan, som just nu är uppe för beslut av rektor. Professor Magnus Breitholtz, som är ordförande för universitetets miljöråd och har ansvarat för att ta fram klimatfärdplanen, säger att det är mycket positivt att Stockholms universitet är med på den här satsningen. Han är dock noga med att poängtera att detta bara är en åtgärd av många som krävs för att nå koldioxidneutralitet:
– För att hantera de utsläpp som vi själva genererar krävs det att vi ställer om verksamheten på många olika plan. Det handlar om allt ifrån att förändra våra rese- och konsumtionsmönster till att tillgodogöra oss nya tekniker för att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären, säger han.

Läs mer om biokol på Stockholm Exergis webb