Platåbergens Geopark - utnämnt till Sveriges första UNESCO Globala Geopark

Platåbergslandskapet anses vara världsunikt och av internationellt intresse, och området blir del av ett nätverk med geoparker världen över.

Den 21 april kl 14-16 har UNESCO ett stort välkomstevent med alla geoparker med presentation av platåbergen. Alla är välkomna att följa eventet på Global Geoparks Network.

Platåbergens Geopark 2022. Fotograf Henrik Theodorsson.
Platåbergens Geopark. Fotograf Henrik Theodorsson.

En geopark jobbar i grunden för att kombinera bevarande av naturmiljöer med hållbar utveckling och främjande av naturturism. Globala geoparker utses av FN-organet UNESCO. Andra exempel på UNESCO-koncept är världsarv och biosfärområden. Idag finns 177 geoparker i 46 olika länder i det globala geoparksnätverket.

– Att vara en del av det här nätverket sätter vårt område på världskartan och öppnar dörrar för både internationell turism men även utbyten och samarbeten, säger Anna Bergengren, koordinator för Platåbergens Geopark och tidigare student på Geovetarlinjen, Stockholms universitet.

– Geoparker är ett ganska nytt koncept, det har bara funnits hos UNESCO sedan 2015. Det växer otroligt fort runt om i världen och är väl fungerande, bland annat eftersom geoparker har som krav att vara starkt förankrade i lokalsamhället. Platåbergens Geopark är ett samarbete mellan nio kommuner, Grästorp, Trollhättan, Vänersborg, Lidköping, Götene, Mariestad, Skara, Skövde och Falköping.

Platåbergen i Västergötland vittnar om flera geologiska processer som är viktiga för att förstå jordens utveckling. Man hittar till exempel både fossil från numera utdöda djur och några av världens äldsta fynd av meteoriter i platåbergen. Platåbergen har skapat förutsättningar för ett rikt kulturarv, värdefulla naturtyper och fascinerande platser att besöka. I och med utnämningen får ett område i Västergötland två UNESCO-utmärkelser, då Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle delvis överlappar med geoparken.

Platåbergens Geopark 2022. Fotograf Henrik Theodorsson.
Platåbergens Geopark. Fotograf Henrik Theodorsson.

– Vi hoppas att utnämningen som Sveriges första UNESCO Globala Geopark kommer ge området ökad uppmärksamhet och bidra till en starkare besöksnäring i platåbergslandskapet. Men även att det kan ge de boende här en bättre förståelse för att de naturmiljöer som finns utanför köksfönstret är unika i världen, säger Anna Bergengren.

Malin Kylander, Arjen Stroeven och Stefan Wastegård vid Stockholms universitet ingår i den referensgrupp som hjälpt till att utarbeta den ansökan som lett fram till utnämnandet. Platåbergslandskapet och områdets kvartärgeologi och geomorfologi har använts som exkursionslokaler av geoinstitutionerna vid Stockholms universitet under lång tid och vi har även bidragit med forskning om bland annat isavsmältningsförloppet, Baltiska Issjöns tappning, och långsiktig landskapsutveckling.