Ny professor!

Vi har en ny professor och gratulerar Gustaf Hugelius till nya titeln!

I torsdags beslutade rektor att befordra Gustaf Hugelius till professor i geografiska informationssystem (GIS) och geomatik med tillämpningar inom naturgeografi fr.o.m. 2023-03-02.

Gustafs forskning handlar om markens roll i kolcykeln. Han studerar främst jordar i nordliga ekosystem, såsom permafrost och torvmarker, och arbetar med att förbättra kunskapen om hur de interagerar med klimat och andra faktorer.

Han undervisar främst inom Geografiska informationssystem (GIS) på grundnivå samt avancerad nivå. Mycket av undervisningen sker inom vårt masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS.

Läs mer om Gustafs forskning och undervisning

Gustaf är även Biträdande föreståndare för Bolincentret för klimatforskning.

Läs om Bolincentret för klimatforskning