Företags inflytande på EU:s politik

Ett politiskt rundabordssamtal för att diskutera hur företag undergräver demokratiska värderingar, principer och processer i EU, och hur en mer balanserad relation mellan medlemsstaterna och stora företag kan främjas.

Forskare från ett konsortium av universitet som leder Horizon Europe Rebalance Project (Rebalancing democracy & capitalism) kommer att samtala med beslutsfattare och NGO-ledare om hur företag påverkar politiken kring hållbarhetsfrågor och vad som kan göras för att ta itu med det. Från oss på Statsvetenskapliga institutionen deltar Maria-Therese Gustafsson.

Läs mer om evenemanget här