Stockholms universitet

När utsläppen ökar kan delar av Amazonas torka ut

En större del av Amazonas regnskog riskerar att överskrida ett oåterkalleligt tröskelvärde, en så kallad tipping point, tidigare än vad forskare har trott. Det skulle innebära att regnskogen får ett savannliknande ekosystem, enligt en ny studie i Nature Communications som baseras på datormodeller och dataanalys.

Amazonas. Foto: Maria Brun Thegerström/Mostphotos
Foto: Maria Brun Thegerström/Mostphotos


Regnskogar är mycket känsliga för förändringar som påverkar nederbörden under längre perioder. Om nederbörden sjunker under ett visst tröskelvärde kan områden övergå till savannliknande tillstånd.
– I cirka 40 procent av Amazonas är nederbörden nu på en nivå där skogen skulle kunna bli antingen  regnskog eller savann, enligt våra resultat, säger huvudförfattare Arie Staal, tidigare forskare vid Stockholm Resilience Centre och Copernicus Institute of Utrecht University.
Slutsatserna är anmärkningsvärda eftersom delar av Amazonas för närvarande får mindre regn än tidigare och denna trend förväntas förvärras när regionen värms upp på grund av ökade utsläpp av växthusgaser.
Arie Staal och hans forskarkollegor har fokuserat på stabiliteten i tropiska regnskogar i Amerika, Afrika, Asien och Oceanien och undersökt hur regnskogarna reagerar på förändrad nederbörd.
– Genom att använda de senaste tillgängliga atmosfäriska data- och telekommunikationsmodellerna kunde vi simulera de effekter som uppstod av att skogen försvann för alla tropiska skogar. Genom att integrera dessa analyser över hela tropikerna fick vi fram en bild av stabiliteten i tropiska skogar, säger Obbe Tuinenburg, tidigare biträdande professor vid Copernicus Institute of Utrecht University och gästforskare vid Stockholm Resilience Centre.
Teamet undersökte motståndskraften i tropiska regnskogar genom att undersöka två aspekter: Om alla skogar i tropikerna skulle försvinna, var skulle de växa fram igen? Och tvärtom: Vad skulle hända om regnskogar skulle täcka hela jordens tropiska områden?
Sådana extrema scenarier kan ge svar på motståndskraften och stabiliteten i riktiga tropiska skogar. De kan även öka förståelsen för hur skogar kommer att reagera på förändrade regnmönster i takt med att växthusgaserna ökar i atmosfären.

Läs mer på Stockholms Resilience Centre: https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2020-10-05-as-emissions-grow-more-parts-of-the-amazon-are-likely-to-dry-out.html