Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nätverk för klimatråd sätter tryck på regeringar

Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning och ledamot i Klimatpolitiska rådet, är på plats vid FN:s klimattoppmöte COP 26 i Glasgow. Där deltar hon bland annat i lanseringen av ett nätverk för nationella klimatråd.

Lyssna på Karin Bäckstrand live från Glasgow på Stockholms universitets Instagramkonto.

Direktlänk: https://www.instagram.com/tv/CWBKTcfImVc/

COP26 i Glasgow
Karin Bäckstrand deltar vid klimatmötet COP26 i Glasgow. Foto: Karin Bäckstrand

Vid klimatmötet COP26 bevakar Karin Bäckstrand events kopplade till flera forskningsprojekt om icke-statliga organisationers roll (företag och civilsamhälle) i klimatomställningen. Hon studerar även den roll privat-offentliga partnerskap spelar för att uppfylla Parisavtalet och Agenda 2030.

Den 10 november kommer Karin Bäckstrand även att tala vid ett evenemang arrangerat av den brittiska forskningsorganisationen UK Research and Innovation (UKRI) om forskningens roll för att stärka klimatomställningen och vad det går att lära sig av pandemin. Evenemanget “Empowering policy makers with informed scientific knowledge to address the climate crisis: What can we learn from the COVID-19 response?” är digitalt och gratis att delta vid.
Läs mer och registrera dig.

 

Klimatråd för upp klimatfrågan på agendan

Den 1 november deltog Karin Bäckstrand i ett evenemang där ”International Networks of Climate Councils” lanserades. Det är Storbritanniens, Sveriges och Chiles klimatråd som varit drivande bakom att inrätta nätverket. Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatrådet och rektorsråd för hållbarhet vid Stockholms universitet, har haft en avgörande roll i det arbetet.

Karin Bäckstrand
Karin Bäckstrand i Glasgow.

– Storbritannien var först i världen 2008 med att införa en bindande klimatlag och klimatråd och nu tillkommer det fler länder som Kanada, Costa Rica och Frankrike. Sverige och Danmark införde sina klimatråd efter Parismötet 2015. Idag finns cirka 20 klimatpolitiska råd, även i utvecklingsländer som Chile och Sydafrika . Att fler och fler länder inför klimatlagar och klimatråd är oerhört viktigt för att sätta klimatfrågan högt på agendan, säger Karin Bäckstrand.

Tillsammans med sin kollega Matilda Miljand vid Stockholms universitet har Karin Bäckstrand dessutom nyss skrivit en rapport om klimatpolitiska råd över hela världen och vilken effekt de har på länders arbete med att nå klimatmålen .

 

Hoppas på grön återstart

Karin Bäckstrand hoppas att COP26 ska ge momentum att höja ambitionsnivån i de nationella klimatplanerna som länder rapporterar inom ramen för Parisavtalet. Enligt en rapport häromveckan från FN:s miljöorgan UNEP kommer utsläppen att öka med 16 procent till 2030 om inte länderna ökar sina utlovade utsläppsminskningar.

Hon hoppas även att den gröna återstarten ska ta fart.
– Fortfarande används en mindre del av räddnings-och återhämtningspaketen  till klimatinvesteringar och grön energi. För att detta ska kunna ske måste länder höja klimatfrågans prioritet nationellt genom att införa klimatlagar och oberoende klimatråd som binder regeringar att uppfylla målen. Därför är det en väldigt positivt utveckling att nätverket för internationella klimatråd bildas. Det sätter tryck på regeringar, säger Karin Bäckstrand.

Läs mer om Karin Bäckstrands forskning.

Läs även Statsvetenskapliga Institutionen blir värd för Research Centre on Earth System Governance.