Stockholms universitet logo, länk till startsida

Planetär gräns för sötvatten överskriden

Nu har forskare för första gången gjort bedömningen att en "planetär gräns" för vatten har passerats, med globala risker som följd. Det visar en studie från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Reviews Earth & Environment.

Diagram för planetära gränser

Medförfattare till studien är bland andra Johan Rockström, professor vid Stockholms universitet och föreståndare för Potsdam Institute for Climate Impact Research.

– Vatten är biosfärens blodomlopp. Men vi håller på att förändra vattnets kretslopp i grunden. Detta påverkar nu hela planetens hälsa, vilket gör den mycket mer sårbar för framtida kriser, säger huvudförfattaren Lan Wang-Erlandsson från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet

Analysen fokuserar på det vatten som finns tillgängligt för växter i form av regn och fukt i marken, det som forskarna kallar för ”grönt vatten”.

– Om denna markfuktighet förändras för mycket riskerar världen bland annat att förlora viktiga kolsänkor och bli mer sårbar för torka, säger Lan Wang-Erlandsson.

Studien har gjorts tillsammans med forskarkollegor från Tyskland, Nederländerna, Finland, Österrike, Australien, USA och Kanada.

Läs mer om studien på Stockholm Resilience Centre