Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stort anslag till forskning om ”naturpositiv” ekonomi

Forskare vid Stockholm Resilience Centre tilldelas ett forskningsanslag på 50 miljoner av Mistra för forskning kring hur finanssektorn kan verkar för biologisk mångfald.

mining industry landscape
Mistra BIOFIN beviljas 50 miljoner kronor för att studera hur den globala finanssektorn kan utveckla strategier för att skydda naturen och stoppa den pågående utarmningen av den biologiska mångfalden. Foto: S. Pichler/Unsplash

Den statliga forskningsfinansiären Mistra har beslutat att finansiera två programförslag inom utlysningen ”Biologisk mångfald och det finansiella systemet”. Programmen det rör sig om är Mistra biodiversity finance programme, BIOFIN, med Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet som huvudsökande, och Pathways towards an efficient alignment of the financial system with the needs of biodiversity, BIOPATH, med Lunds universitet som huvudsökande. Båda forskningsprogrammen avser att stoppa förlusten av och återskapa biologisk mångfald genom tvärvetenskaplig forskning och med partners inom industrin och den finansiella sektorn.

 

Affärsmodeller som förbättrar biologisk mångfald

Mistra BIOFIN beviljas finansiering på 50 miljoner kronor under fyra år för att studera hur den globala finanssektorn kan utveckla strategier för att skydda naturen och stoppa den pågående utarmningen av den biologiska mångfalden. Inom programmet ska forskarna utveckla metoder och mätvärden för att identifiera affärsmodeller som skyddar den befintliga biologiska mångfalden och affärsmetoder som förbättrar den. Forskningen kommer även att beakta etiska aspekter och styrningsfrågor kopplade till prissättning av biologisk mångfald. En viktig grund för arbetet är att använda sig av kunskap som redan tagits fram vid SRC och centrets forskningspartners, bland annat inom Mistraprogrammen Mistra Food Futures and Fairtrans.

 

Samlar forskare från områden som sällan samverkar

Mistra BIOFIN ska samla forskare från områden som sällan samverkar. Däribland beräkningsbiologi och bioinformatik, ekologi och systematik, finans- och handelsekonomi samt filosofi. Bland programmets samarbetspartners finns IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet och Naturhistoriska riksmuseet. Till programmet knyts även utvalda företag och organisationer inom finanssektorn.
 

Garry Petersson
Garry Petersson Foto: SRC

– Det finansiella systemet bidrar till att underminimera biosfärens resiliens, men har också potentialen att vara en viktig hävstång för positiv förändring, genom att främja och återställa den levandestruktur som stöder mänsklig välfärd. Mistra BIOFIN kommer att utveckla verktyg och strategier som kan hjälpa investerare att på ett meningsfullt sätt integrera biosfärens komplexitet i finansiellt beslutsfattande och utforska nya alternativa modeller för naturpositiv finansiering, säger Garry Peterson, professor i miljövetenskap vid Stockholm Resilience Centre och programchef för Mistra BIOFIN.

Läs även artikel på engelska på Stockholm Resilience Centres webb: New funding will boost efforts towards a greener economy

 

SU-forskare deltar i forskningsprogram i Lund

Det andra programförslaget som tilldelas anslag av Mistra är BIOPATH. Det leds av Susanne Arvidsson, docent i finansiering och redovisning vid Lunds universitet. BIOPATH kommer tillsammans med sina partners kartlägga, utvärdera och samutveckla befintliga och nya tillvägagångssätt där biologisk mångfald integreras i finansiellt beslutsfattande. Även de institutionella och politiska konsekvenserna av dessa tillvägagångssätt kommer att analyseras. BIOPATH fokuserar på förändring av markanvändning relaterad till jordbruk, skogsbruk och energi.

I programmet ingår forskare från flera fakulteter vid Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, internationella forskningsinstitut samt svenska och internationella partners från industrin, det finansiella systemet och offentliga myndigheter. Michal Dzielinski, Lu Liu och Sara Jonsson från Företagsekonomiska institutionen står för Stockholms universitets medverkan i det programmet. Totalt ingår 35 olika partners i BIOPATH.

Läs även 50 miljoner till forskning om biologisk mångfald och det finansiella systemet på Lunds universitets webb.